• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Formuláre dostupné na portáli sú buď spoplatnené, alebo bezplatné.

Bezplatné tlačivo si môže vytvoriť ktorýkoľvek užívateľ po prihlásení sa do časti Moja zóna. K tomu je potrebná registrácia zadaním prihlasovacieho emailu a hesla, alebo cez sociálnu sieť.

Spoplatnené tlačivo si môže vytvoriť užívateľ v prípade, ak má aktivovaný ktorýkoľvek balík služieb. Balík služieb sa aktivuje po prihlásení v časti Moja zóna - Platnosť služby. Spoplatnené sú prevažne tlačivá náročné na spracovanie - napríklad spracovanie jedného tlačiva pre daňové priznanie môže trvať 5 - 10 dní. Pri prvej registrácii si môže užívateľ aktivovať bezplatný balík služieb na 14 dní a vytvárať si tak akékoľvek tlačivá neobmedzene, vrátane spoplatnených.

Cenník balíkov služieb

Balík

Platnosť

Bežná cena

Zľavnená cena 1)

Bez balíka služieb 2)

neobmedzená

-

-

FREE 14

14 dní

-

-

BASIC 30

30 dní

2 €

1 €

BASIC 90

3 mesiace

6 €

3 €

PROFI 180

6 mesiacov

10 €

5 €

PROFI 365

12 mesiacov

20 €

10 €

1) Zľavu 50% môže využiť nový užívateľ, pokiaľ v priebehu platnosti skúšobného balíka FREE 14 prejde na spoplatnený balík služieb. Zľavu môžu taktiež využiť užívatelia pri predĺžení služby s dĺžkou minimálne 6 mesiacov (PROFI). Pre viac informácií pozrite aj tu.

2) Aj po uplynutí platnosti balíka služieb môže užívateľ naďalej vytvárať tlačivá, avšak len nespoplatnené. Pri pokuse o vytvorenie spoplatneného tlačiva sa zobrazí upozornenie, že pre vytvorenie tlačiva je potrebné mať platný balík služieb a linka, kde si môže užívateľ balík aktivovať.

Prehľad dostupných tlačív

 

 

 

Daňové priznanie (31)

1001. Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B, 2019

Bezplatne

1003. Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ A, 2019

Bezplatne

1005. Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2019 eDane Top

Balík služieb

1006. Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2019 eDane Top

Balík služieb

1007. Sprievodca daňovým priznaním pre FO - typ A, B eDane Top

Balík služieb

1008. Potvrdenie o podaní daňového priznania ku DPH

Bezplatne

1009. Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty eDane

Balík služieb

1010. Daňové priznanie pre DPH eDane

Balík služieb

1013. Daň z motorových vozidiel 2019 eDane Top

Balík služieb

1014. Potvrdenie ku dani z motorových vozidiel

Bezplatne

1015. Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane (2%) eDane Top

Bezplatne

1016. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu

Bezplatne

1017. Daň z príjmu právnických osôb 2019 eDane Top

Balík služieb

1018. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Bezplatne

1020. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Bezplatne

1023. Priznanie k dani z nehnuteľnosti (byt, pozemok), za psa, automaty Top

Balík služieb

1024. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty

Bezplatne

1025. Kontrolný výkaz DPH eDane

Balík služieb

1030. Účtovná závierka pre neziskové organizácie v jednoduchom účtovníctve eDane

Bezplatne

1032. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve eDane

Balík služieb

1033. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve eDane

Balík služieb

1035. Účtovná závierka pre neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve eDane

Bezplatne

1036. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - MÚJ eDane

Balík služieb

1037. Poznámky k účtovnej závierke MÚJ eDane

Balík služieb

1040. Potvrdenie o daňovej rezidencii

Bezplatne

1041. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Bezplatne

1042. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 2019

Balík služieb

1045. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu eDane

Balík služieb

1046. Potvrdenie ku zrazeným preddavkom na daň z príjmu

Bezplatne

1080. Daň z príjmu fyzických osôb typ A za rok 2018 eDane

Balík služieb

1081. Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2018 eDane

Balík služieb

Účtovné tlačivá (38)

3000. Faktúra, predfaktúra, dobropis Top Zostavy

Balík služieb

3001. Výdavkový pokladničný doklad Top Zostavy

Balík služieb

3002. Príjmový pokladničný doklad Top Zostavy

Balík služieb

3003. Cestovný príkaz

Balík služieb

3004. Vyúčtovanie pracovnej cesty Top Zostavy

Balík služieb

3005. Objednávka tovaru, služieb Top Zostavy

Balík služieb

3006. Výkaz odpracovaných hodín Zostavy

Balík služieb

3007. Kniha jázd

Balík služieb

3008. Cenová ponuka Top Zostavy

Balík služieb

3009. Dodací list Top

Balík služieb

3010. Prikaz na úhradu SEPA (všeobecný)

Bezplatne

3011. Prikaz na úhradu SEPA SLSP

Bezplatne

3012. Prikaz na úhradu SEPA Poštová banka

Bezplatne

3013. Prikaz na úhradu SEPA Tatrabanka

Bezplatne

3016. Hromadný príkaz na úhradu SLSP

Balík služieb

3017. Hromadný príkaz na úhradu Tatrabanka

Balík služieb

3018. Hromadný príkaz na úhradu Primabanka

Balík služieb

3019. Hromadný príkaz na úhradu VÚB

Balík služieb

3020. Protokol o zaradení HIM a NIM do užívania

Balík služieb

3021. Protokol o vyradení DHIM z užívania

Balík služieb

3025. Súhlas na použitie motorového vozidla

Bezplatne

3026. Dohoda o používaní motorového vozidla

Bezplatne

3040. Inventárna karta DHIM - dlhodobý majetok

Balík služieb

3041. Inventárna karta KHM - krátkodobý majetok

Balík služieb

3042. Skladová karta zásob

Balík služieb

3043. Kniha odoslaných faktúr (Kniha pohľadávok)

Balík služieb

3044. Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov)

Balík služieb

3045. Žiadosť o pracovné voľno

Bezplatne

3046. Žiadosť o dovolenku

Bezplatne

3047. Výplatná páska - mzdová kalkulačka Top

Balík služieb

3048. Priepustka od zamestnávateľa

Bezplatne

3049. Evidencia dochádzky zamestnancov

Balík služieb

3050. Výzva na zaplatenie faktúry Top

Balík služieb

3052. Upomienka na zaplatenie dlhu

Balík služieb

3053. Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok

Balík služieb

3055. Darovací doklad

Bezplatne

3060. Výdavkový pokladničný doklad - rozpis DPH Zostavy

Balík služieb

3061. Príjmový pokladničný doklad - rozpis DPH Zostavy

Balík služieb

Slovenská pošta (6)

2000. Podací lístok pre odoslanie poštovej zásielky (EPH)

Bezplatne

2001. Hromadný podací hárok pre poštové zásielky (EPH)

Bezplatne

2002. Poštová poukážka typ RI - peniaze na účet Top

Bezplatne

2003. Poštový poukaz peniaze na adresu Top

Bezplatne

2004. Splnomocnenie na poštové úkony

Bezplatne

2005. Poštový poukaz ekonomický

Bezplatne

Sociálna poisťovňa (4)

3500. Dohoda o používaní elektronických služieb

Bezplatne

3505. Registračný list fyzickej osoby

Balík služieb

3510. Čestné vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby

Bezplatne

3515. Registračný list zamestnávateľa

Balík služieb

Úradné žiadosti (14)

4000. Žiadosť o výpis z registra trestov SR Top

Bezplatne

4005. Žiadosť o odpis z registra trestov

Bezplatne

4010. Žiadosť o prídavok na dieťa

Bezplatne

4015. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Bezplatne

4020. Žiadosť o rodičovský príspevok

Bezplatne

4025. Zápis o narodení dieťaťa

Bezplatne

4028. Žiadosť o vydanie Potvrdenia o daňovej rezidencii

Bezplatne

4030. Dohoda o elektronickom doručovaní

Bezplatne

4031. Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom

Bezplatne

4032. Autorizácia právnickej osoby daňovým subjektom

Bezplatne

4033. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Bezplatne

4035. Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie

Bezplatne

4040. Žiadosť o reklamáciu - reklamačný protokol

Bezplatne

4041. Reklamačný formulár

Bezplatne

Potvrdenia (11)

6200. Potvrdenie o návšteve školy

Bezplatne

6205. Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa

Bezplatne

6206. Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu

Bezplatne

6210. Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Bezplatne

6212. Potvrdenie o príjme

Bezplatne

6215. Potvrdenie o príchode

Bezplatne

6218. Potvrdenie o dezinfekcii vozidla

Bezplatne

6220. Priepustka pre žiaka zo školy

Bezplatne

6225. Potvrdenie o prevzatí peňazí

Bezplatne

6230. Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Rakúsko

Bezplatne

6231. Potvrdenie k dani z príjmov E9 EU/EWR - Nemecko

Bezplatne

Korešpondencia (6)

6000. Úradný list Top

Bezplatne

6010. Žiadosť o prijatie do zamestnania

Bezplatne

6020. Životopis - vzor

Bezplatne

6030. Čestné vyhlásenie

Bezplatne

6031. Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla

Bezplatne

6040. Rezervácia ubytovania

Bezplatne

Výpovede (3)

7500. Výpoveď poistenia PZP vozidla

Bezplatne

7505. Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom

Bezplatne

7510. Výpoveď poistnej zmluvy

Bezplatne

Občianske právo (24)

8000. Návrh na zákaz zasahovania do pokojného stavu

Bezplatne

8002. Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Bezplatne

8003. Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Bezplatne

8004. Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony

Bezplatne

8005. Návrh na uzavretie zmluvy (oferta)

Bezplatne

8006. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia)

Bezplatne

8007. Odstúpenie od zmluvy

Bezplatne

8008. Zmluva v prospech tretej osoby

Bezplatne

8009. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Bezplatne

8010. Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy

Bezplatne

8011. Uznanie práva dlžníkom

Bezplatne

8012. Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu

Bezplatne

8013. Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu

Bezplatne

8014. Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu

Bezplatne

8020. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Bezplatne

8021. Kúpna zmluva na auto Top

Bezplatne

8022. Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec

Bezplatne

8025. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Bezplatne

8026. Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť

Bezplatne

8028. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Bezplatne

8030. Zmluva o prenájme bytu

Bezplatne

8035. Zmluva o nájme auta

Bezplatne

8036. Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Bezplatne

8040. Zmluva o pôžičke

Bezplatne

Pracovné právo (10)

5000. Dohoda o pracovnej činnosti (Pracovná zmluva)

Bezplatne

5001. Dohoda o vykonaní práce

Bezplatne

5005. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Bezplatne

5010. Výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnanca

Bezplatne

5011. Ukončenie pracovného pomeru dohodou

Bezplatne

5015. Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list

Bezplatne

5020. Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku

Bezplatne

5021. Zmluva o dielo

Bezplatne

5022. Mandátna zmluva

Bezplatne

5025. Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

Bezplatne

Splnomocnenie (3)

7000. Splnomocnenie - všeobecný vzor Top

Bezplatne

7001. Splnomocnenie na prepis auta Top

Bezplatne

7002. Generálna plná moc

Bezplatne

Rôzne (1)

13000. Registračný list žiackej školskej rady

Bezplatne

Certifikáty a poukážky (5)

6400. Certifikát - Simple

Bezplatne

6405. Certifikát - Gold Top

Bezplatne

6410. Certifikát - Silver

Bezplatne

6411. Darčeková poukážka - vzor na pobyt

Bezplatne

6412. Darčekový poukaz - vzor červená stuha Top

Bezplatne

Poplatky a služby

Formulár na zákazku

individuálna cenová ponuka

Nadštandardná technická podpora

15.00 Eur / hod.


Vysvetlivky:
eDane - údaje z tlačiva možno stiahnuť v špeciálnom formáte a nahrať do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy SR.
- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb.
Zostavy - tlačivo vytvárajúce finančný záznam pre finančné zostavy.
Top - často vyhľadávané tlačivo.