•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Finančné zostavy umožňujú získať historický prehľad o vystavených sumách z nasledovných účtovných tlačív:

Životnosť finančných záznamov

Finančné záznamy sa vytvárajú automaticky spolu s tlačivom. Ich životnosť je obmedzená podľa nastavenia Životnosť finančných záznamov. Štandardne je prednastavené, aby sa finančné záznamy odstránili spolu so zmazaným tlačivom. Pokiaľ však potrebuje užívateľ napr. sledovať vývoj fakturácie za dlhšie obdobie, je možné predĺžiť ukladanie finančných záznamov až na 3 roky. Pokiaľ si užívateľ neželá vytvárať finančné záznamy, je treba nastaviť "Životnosť finančných záznamov" na Nevytvárať.
Obr. 1 - Nastavenie ukladania finančných záznamov v Nastaveniach účtu

Vytvorenie finančnej zostavy je veľmi jednoduché - zvolením požadovaných nastavení vo filtroch (obdobie OD - DO, typ ukazovateľa, ...) a kliknutím na tlačidlo "Načítať" sa vygeneruje graf s históriou záznamov pre zvolené typy tlačív.

Obr. 2 - Príklad grafu vygenerovaného pre finančnú zostavu so sumárnou tabuľkou

V grafe je možné meniť napr. typ grafu, vylúčiť tlačivo z grafu kliknutím na legendu nad grafom apod. Pod grafom sa zobrazuje tabuľka s prehľadom súm za dané obdobie. Zostavu je možné stiahnuť vo formáte PDF, MS Excel alebo CSV. Súčasťou zostavy je aj detailný výpis záznamov.

Pre úpravu finančného záznamu je možné prejsť na tabuľku finančných záznamov. V tejto časti je možné upraviť vybraté atribúty záznamu, príp. hromadne odstrániť alebo stiahnuť zvolené finančné záznamy.

Obr. 3 - Tabuľka pre úpravu finančných záznamov

Finančné zostavy a prepojenie na účtovné programy

Účelom finančných záznamov (zostáv) nie je nahradiť účtovnú evidenciu. Cieľom je skôr vytvoriť prepojenie medzi účtovnými systémami tretích strán napr. v budúcnosti môžu pribudnúť exporty pre niektoré účtovné aplikácie apod.