•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Vygenerujte si odpisy pre jednotlivé roky - nastavte vstupnú cenu majetku, odpisovú skupinu alebo dobu odpisovania, odpisovú metódu, dátum zaradenia a kliknite na "Vytvoriť plán odpisov". Súvisiace tlačivá sú Inventárna karta KHM, IK pre pozemok a Protokol o zaradení majetku.
Uplatniť paušál
Zadajte číslo 1 - 99 (percent) pre uplatnenie pomernej časti nákladov z obstarávacej ceny (tzn. vstupná cena + TZ pri zaradení do užívania) zaraďovaného majetku do nákladov.
Napríklad pre majetok využívaný na osobnú potrebu je možné uplatniť podľa zákona max. do výšky 80%, resp. podľa skutočne preukázanej percentuálnej výšky nákladov.
Technické zhodnotenie
Zadajte hodnotu (EUR) navýšenia vstupnej ceny v prvom roku zaradenia majetku do užívania, napr. servisná oprava zakúpeného ojazdeného vozidla. Táto hodnota vstupuje do celkovej obstarávacej ceny zaraďovaného majetku a nemá vplyv na koeficienty pri zrýchlenom odpisovaní.
Dátum zaradenia do užívania
Pre majetok zaradený od 01.01.2020 sa zaokrúhľujú ročné odpisy matematicky na dve desatinné miesta. Majetok zaradený do 31.12.2019 sa zaokrúhľuje na celé Eurá nahor.
Systémové správy