•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Užívateľom definované zoznamy osôb a tovarov boli spustené na portáli ipdf.sk od mája 2021 a sú dostupné pre užívateľov s platenou službou. Kvôli zložitosti prepojenia s formulármi a nejednoznačnosti popisu, ako by to vlastne celé malo fungovať, boli pre nás výzvou a dlhodobo odsúvaným riešením. Osoby a tovary sú najčastejšie sa opakujúcimi entitami pri vypĺňaní formulárov. Takmer každý formulár potrebuje vložiť údaje nejakej fyzickej alebo právnickej osoby, príp. tovarovú položku na účtovných tlačivách. Tieto sa pritom často opakujú, alebo môžu mať nekomfortne dlhé názvy, čo zvyšuje časovú náročnosť pri vypĺňaní formulárov a riziko chyby. Definované zoznamy riešia.. Viac
Prechod na novú platobnú bránu od 27.04.2021 je prirodzeným vyústením našej dlhodobej (občasnej) nespokojnosti s kvalitou, ako aj celkovou stagnáciou služby TrustPay počas uplynulých rokov. V čase spustenia v roku 2014 ponúkala spoločnosť TrustPay zaujímavú, takmer revolučnú službu - agregované multiplatobné rozhranie pre karty aj banky. Bola to jedna z prvých slovenských, či dokonca európskych firiem s podobným typom produktu. Počas cca 5 rokov služba fungovala spoľahlivo. Nezaznamenali sme žiadne výraznejšie výpadky v dostupnosti serverov. Zákaznícka podpora nám taktiež v priebehu 1-3 dní odpovedala na naše otázky. Počiatočnú implementáciu sme tiež akosi zvládli, hoci sme kód.. Viac
Limit na počet vytvorených tlačív - tzv. súborové kvóty - sme museli neplánovane zaviesť koncom novembra 2020. Zavedeniu predchádzalo zistenie, že mnoho užívateľov využíva portál ipdf.sk ako úložisko súborov i po dobu niekoľkých rokov, čo nám postupne začalo spôsobovať problémy. Na jednej strane nás teší dlhodobé využívanie našich služieb, na druhej strane portál nebol na takéto využitie služby nastavený. Začalo nám výrazne narastať tak využitie úložných kapacít ako aj pozorovateľná degradácia výkonu aplikácie pri niektorých databázových operáciách. Po detailnejšej analýze sme zistili, že mnohí užívatelia majú pod svojím účtom stovky až tisíce tlačív vytvorených za.. Viac
Dokumentový formát MS Word (DOCX) zo skupiny Microsoft Office je druhý alternatívny výstupný formát popri existujúcom primárnom formáte PDF. Plánovaný bol už dlhšiu dobu, avšak spustenie komplikovali technické nekompatability medzi knižnicami, ktoré bolo treba upraviť špecificky pre potreby portálu ipdf.sk. Hlavnou výhodou formátu Microsoft Word je možnosť upraviť text priamo vo vytvorenom tlačive (offline). Užívateľ sa nemusí prihlásiť do Mojej zóny, aby potrebné tlačivo nahral do webového formulára a upravil ho, tak ako je to potrebné v prípade PDF. Text možno upraviť v niektorom editore podporujúcom formát MS Word - napr. Microsoft Office, LibreOffice, alebo OpenOffice. Výhoda sa.. Viac
V sobotu 16.05.2020 okolo polnoci bola presne po roku uskutočnená druhá migrácia portálu ipdf.sk na nový VPS (virtual private server) hosting. Dôvodom bola naša dlhodobá nespokojnosť s cenou a parametrami služby u spoločnosti Websupport.sk pre náš virtuálny server. Po objektívnom porovnaní dostupných alternatív sme zistili, že migráciou na nový hosting u českého providera Váš-hosting.cz získame približne 2 až 3-krát lepší pomer hodnoty služby. Detailné porovnanie testovaných VPS hostingov nájdete tu. .. Viac
Finančné zostavy rozširujú využiteľnosť portálu pre užívateľov vytvárajúcich si pravidelne vybraté účtovné tlačivá, ako napr. faktúry, objednávky, pokladničné doklady alebo cenové ponuky. Pre tieto tlačivá umožňujú finančné zostavy získať prehľad o vývoji ukazovateľov v čase. Finančná zostava umožní napríklad získať prehľad o vývoji fakturácie za posledný rok, alebo o výške cenových ponúk za určité obdobie. Finančné zostavy sú dostupné po prihlásení v Moja zóna » Finančné zostavy od 26.06.2019. Záznamy ku finančným zostavám sa vytvárajú automaticky pri vytvorení tlačiva a pri štandardnom nastavení zanikajú spolu s odstráneným tlačivom. V prípade potreby môže užívateľ upraviť svoje nastavenia.. Viac
Elektronické podanie poštových zásielok - EPH je na portáli ipdf.sk dostupné od 04. júna 2019. Služba využíva verejne dostupné integračné API rozhranie Slovenskej pošty - EPH - elektronický podací hárok. Rozhranie umožňuje elektronicky odoslať na portál Slovenskej pošty poštovú zásielku priamo z portálu ipdf.sk prostredníctvom formulára Podací lístok alebo Hromadný podací hárok. Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Jej využitie umožňuje nielen ušetriť čas pri podávaní zásielky na pobočke pošty, ale ušetriť aj na cene za poplatkoch za zásielku v rozsahu cca 10 - 70 centov (podľa druhu podania). Služba umožňuje taktiež.. Viac