• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Finančné zostavy rozširujú využiteľnosť portálu pre užívateľov vytvárajúcich si pravidelne vybraté účtovné tlačivá, ako napr. faktúry, objednávky, pokladničné doklady alebo cenové ponuky. Pre tieto tlačivá umožňujú finančné zostavy získať prehľad o vývoji ukazovateľov v čase. Finančná zostava umožní napríklad získať prehľad o vývoji fakturácie za posledný rok, alebo o výške cenových ponúk za určité obdobie. Finančné zostavy sú dostupné po prihlásení v Moja zóna » Finančné zostavy. Záznamy ku finančným zostavám sa vytvárajú automaticky pri vytvorení tlačiva a pri štandardnom nastavení zanikajú spolu s odstráneným tlačivom. V prípade potreby môže užívateľ upraviť svoje nastavenia účtu tak, aby sa predĺžila životnosť záznamov na dlhšie obdobie, príp. aby sa záznamy vôbec nevytvárali... Viac
Elektronické podanie poštových zásielok - EPH je na portáli ipdf.sk dostupné od 04. júna 2019. Služba využíva verejne dostupné integračné API rozhranie Slovenskej pošty - EPH - elektronický podací hárok. Rozhranie umožňuje elektronicky odoslať na portál Slovenskej pošty poštovú zásielku priamo z portálu ipdf.sk prostredníctvom formulára Podací lístok alebo Hromadný podací hárok. Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Jej využitie umožňuje nielen ušetriť čas pri podávaní zásielky na pobočke pošty, ale ušetriť aj na cene za poplatkoch za zásielku v rozsahu cca 10 - 70 centov (podľa druhu podania). Služba umožňuje taktiež tlač adresných štítkov, vyhľadávanie podľa zadaných kritérií apod. Pre využitie.. Viac
V sobotu 11.05.2019 prebehne v nočných hodinách migrácia portálu ipdf.sk na nový hosting. Súčasný poskytovateľ služby spoločnost VNET, s.r.o. nečakane ukončil prevádzku svojej dlhoročnej služby selfvirtual.sk, kde bol náš server umiestnený od svojho spustenia v roku 2014. Dôvodom ukončenia je: "končiaca životnosť hardvérovej konfigurácie služby selfvirtual a s tým súvisiaci zvýšený nárok na servis a nemožnosť zaručenia dostatočnej kvality a bezporuchového stavu." Napriek tomu, že spoločnosť VNET s.r.o. ponúka novú alternatívnu cloudovú platformu Justcloud, táto bohužiaľ nezahŕňa v ponuke operačný systém CentOS (edit: CentOS bude údajne pridaný v najbližších dňoch). Rozhranie pre manažment inštancií ako ani cenové podmienky nás však príliš neoslovili. Po.. Viac
Na základe početných žiadostí od užívateľov sú od dnes 25.02.2019 prístupné na portáli ipdf.sk aj archivované daňové priznania za tesne predchádzajúce daňové obdobie. Cieľom je umožniť podanie dodatočných daňových priznaní, ktoré musia byť podané na daňovom tlačive platnom v období, za ktoré sa opravné priznanie podáva. Tlačivá umožňujú štandardným postupom stiahnuť XML export pre podanie dodatočného DP na portáli Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane, resp. vygenerovať PDF tlačivo s vyplnenými údajmi. Obmedzenia priznaní za predošlé účtovné obdobie sú nasledovné: potvrdenia o podaní nie sú dostupné, nakoľko od roku 2018 sú všetky podnikateľské subjekty povinné komunikovať s Finančnou správou SR elektronicky - pre.. Viac
Daňové priznania pre rok 2018 podávané na daňovom úrade do 31.03.2019 sú dostupné na našom portáli od 06.02.2019. Všetky daňové subjekty sú v tomto roku už povinné podávať priznania elektronicky s výnimkou nepodnikajúcich fyzických osôb (napr. pri prenájme nehnuteľnosti). Pre tento účel umožňujú všetky priznania export údajov prostredníctvom tlačidla eDane. Takto stiahnutý XML súbor je možné nahrať buď do aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR. Detailnejšie informácie o postupe nájdete tu. Pre daňové obdobie 2018 prešli všetky tlačivá úpravami reflektujúcimi zmeny v zákonoch, hoci nie veľkými. Najvýznamnejšou zmenou je umožnenie odpočtu výdavkov na kúpeľnú liečbu a starostlivosť ako aj výdavkov na splátku úrokov z úverov.. Viac
Daňové priznania pre rok 2016 sa nám podarilo spracovať s miernym predstihom, než v predošlých rokoch. Finančná správa ako aj MF SR konečne nenechávajú spracovanie týchto kľúčových dokumentov na poslednú chvíľu a vzory daňových priznaní sú dostupné už približne od konca novembra. V súčasnosti sú na portáli ipdf.sk dostupné nasledovné tlačivá pre rok 2016: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2016 + Potvrdenie Daňové priznanie pre fyzické osoby 2016, typ A (zamestnanci) + Potvrdenie Potvrdenie o podaní daňového priznania - daň z príjmu fyzických osôb typ B Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov.. Viac
Daňové priznania 2015, typ A, B pre fyzické osoby sú na portáli dostupné od 20.01.2016. V tlačive typu A neboli takmer žiadne zmeny, dokonca sa historicky prvý krát nezmenili ani základné konštanty (životné minimum, daňový bonus apod.), čo umožnilo spustenie tlačiva podstatne skoršie, ako v uplynulých dvoch rokoch. Tlačivo typu B zmeny boli, avšak nie také zásadné, ako v predošlých rokoch. Boli presunuté sekcie medzi stranami 5 - 7 (hodnotíme pozitívne, zjednodušili sa niektoré výpočty) a pribudla Príloha č. 1 - Odpočítateľné náklady na výskum. Malá poznámka ku tejto Prílohe 1 - bolo by vhodnejšie obmedziť počet realizovaných projektov.. Viac