•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania za rok 2022 podávané na daňovom úrade do 31.03.2023 boli tento rok sprístupnené Finančnou správou SR už od prvých januárových dní. Je to potešiteľné vylepšenie v porovnaní s predošlými rokmi, nakoľko odpadla frustrácia z čakania na možnosť testovať správnosť výpočtov pre všetkých tvorcov daňových aplikácií. Na portáli ipdf.sk sú všetky daňové priznania pre rok 2022 dostupné s časovým oneskorením, približne od 10.01.2023. Zdržanie bolo spôsobené predovšetkým "perličkou" - daňovými bonusmi - ktorých výpočet za rok 2022 bol mimoriadne zložitý. V priebehu roka 2022 sa bonus na deti zmenil až dvakrát a postup výpočtu je v porovnaní.. Viac
Dňa 05.11.2022 prebehla v neskorých večerných hodinách migrácia portálu ipdf.sk na nový hosting Hukot.cz . Bola to v poradí už tretia migrácia za posledné 3 roky (2019, 2020) - a našťastie taktiež prebehla úspešne. Hlavným dôvodom presunu bola pridaná hodnota, ktorú poskytoval nový hosting Hukot.cz . Na tento "bizardno srandovne" znejúci hosting sme natrafili viac menej náhodou. Zaujal však ihneď nielen atraktívnymi cenami, ale aj prehľadnou administráciou, pomerne rýchlymi a presnými odpoveďami od zákazníckej podpory a parametrami virtuálnych serverov (VPS). Po celkovom porovnaní a prepočtoch sme došli k záveru, že za polovičnú cenu súčasného hostingu môžeme.. Viac
Daňové priznania za rok 2021 podávané na daňovom úrade do 31.03.2022 sme tento rok spustili rekordne skoro. Už od pondelka 03.01.2022 sú na portáli ipdf.sk dostupné všetky tlačivá potrebné pre podanie daňového priznania z príjmu fyzických osôb (zamestnanci, živnostníci) ako aj právnických osôb. Spustenie formulárov bolo možné vďaka tomu, že Finančná správa SR dokázala spustiť elektronické formuláre a validačné XSD schémy ku začiatku podacieho obdobia - tak, ako by to malo byť každý rok. Je to veľmi potešiteľné a vytvára dojem, že sa niečo po každoročnej frustrácii zmenilo k lepšiemu. Dúfajme, že sa nejedná o tohtoročnú výnimku, nakoľko.. Viac
Publikoval administrátor dňa 21.10.2021 Interaktivitu uvádza portál iPDF.sk v názve už od svojho vzniku. Čo to však presne znamená - to bolo predmetom občasných nejasností aj medzi našimi užívateľmi. Pokúsime sa teda koncept vyjasniť. Interaktivita môže byť ponímaná v dvoch rovinách - ako interaktivita webových formulárov, alebo interaktivita PDF tlačív. Interaktivita webových formulárov znamená, že webový HTML formulár okamžite reaguje pri zadaní hodnoty užívateľom. Pri vložení nesprávnej hodnoty užívateľ okamžite vidí upozornenie na chybu. Interaktivita PDF tlačív znamená, že vytvorené PDF súbory (tlačivá) obsahujú špeciálny typ polí umožňujúcich vloženie textu priamo do.. Viac
Publikoval administrátor dňa 20.10.2021 Aplikácia iPDF Server je riešenie požadované dlhodobo niektorými užívateľmi portálu ipdf.sk. Ponúkame ho ako možnosť alternatívnej inštalácie iPDF portálu na samostatný virtuálny server (VPS) pre firmy a spoločnosti, ktorým nepostačuje funkcionalita portálu iPDF.sk, alebo ktoré majú špecifické požiadavky na vlastné tlačivá a dokumentový manažment. iPDF Server je dostupný od októbra 2021 a poskytovaný je na základe Zmluvy o poskytnutí licencie a technickej podpory (Licenčná zmluva ). Typické prípady, kedy môže byť vhodným riešením individuálna inštalácia iPDF Servera sú: potrebujete implementovať vlastné firemné typy formulárov pre svojich zamestnancov.. Viac
Užívateľom definované zoznamy osôb a tovarov boli spustené na portáli ipdf.sk od mája 2021 a sú dostupné pre užívateľov s platenou službou. Kvôli zložitosti prepojenia s formulármi a nejednoznačnosti popisu, ako by to vlastne celé malo fungovať, boli pre nás výzvou a dlhodobo odsúvaným riešením. Osoby a tovary sú najčastejšie sa opakujúcimi entitami pri vypĺňaní formulárov. Takmer každý formulár potrebuje vložiť údaje nejakej fyzickej alebo právnickej osoby, príp. tovarovú položku na účtovných tlačivách. Tieto sa pritom často opakujú, alebo môžu mať nekomfortne dlhé názvy, čo zvyšuje časovú náročnosť pri vypĺňaní formulárov a riziko chyby. Definované.. Viac
Prechod na novú platobnú bránu od 27.04.2021 je prirodzeným vyústením našej dlhodobej (občasnej) nespokojnosti s kvalitou, ako aj celkovou stagnáciou služby TrustPay počas uplynulých rokov. V čase spustenia v roku 2014 ponúkala spoločnosť TrustPay zaujímavú, takmer revolučnú službu - agregované multiplatobné rozhranie pre karty aj banky. Bola to jedna z prvých slovenských, či dokonca európskych firiem s podobným typom produktu. Počas cca 5 rokov služba fungovala spoľahlivo. Nezaznamenali sme žiadne výraznejšie výpadky v dostupnosti serverov. Zákaznícka podpora nám taktiež v priebehu 1-3 dní odpovedala na naše otázky. Počiatočnú implementáciu sme tiež akosi zvládli, hoci sme kód.. Viac