•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania za rok 2021 podávané na daňovom úrade do 31.03.2022 sme tento rok spustili rekordne skoro. Už od pondelka 03.01.2022 sú na portáli ipdf.sk dostupné všetky tlačivá potrebné pre podanie daňového priznania z príjmu fyzických osôb (zamestnanci, živnostníci) ako aj právnických osôb. Spustenie formulárov bolo možné vďaka tomu, že Finančná správa SR dokázala spustiť elektronické formuláre a validačné XSD schémy ku začiatku podacieho obdobia - tak, ako by to malo byť každý rok. Je to veľmi potešiteľné a vytvára dojem, že sa niečo po každoročnej frustrácii zmenilo k lepšiemu. Dúfajme, že sa nejedná o tohtoročnú výnimku, nakoľko.. Viac
Interaktivitu uvádza portál iPDF.sk v názve už od svojho vzniku. Čo to však presne znamená - to bolo predmetom občasných nejasností aj medzi našimi užívateľmi. Pokúsime sa teda koncept vyjasniť. Interaktivita môže byť ponímaná v dvoch rovinách - ako interaktivita webových formulárov, alebo interaktivita PDF tlačív. Interaktivita webových formulárov znamená, že webový HTML formulár okamžite reaguje pri zadaní hodnoty užívateľom. Pri vložení nesprávnej hodnoty užívateľ okamžite vidí upozornenie na chybu. Interaktivita PDF tlačív znamená, že vytvorené PDF súbory (tlačivá) obsahujú špeciálny typ polí umožňujúcich vloženie textu priamo do PDF súboru. Táto možnosť je.. Viac
Aplikácia iPDF Server je riešenie požadované dlhodobo niektorými užívateľmi portálu ipdf.sk. Ponúkame ho ako možnosť alternatívnej inštalácie iPDF portálu na samostatný virtuálny server (VPS) pre firmy a spoločnosti, ktorým nepostačuje funkcionalita portálu iPDF.sk, alebo ktoré majú špecifické požiadavky na vlastné tlačivá a dokumentový manažment. iPDF Server je dostupný od októbra 2021 a poskytovaný je na základe Zmluvy o poskytnutí licencie a technickej podpory (Licenčná zmluva ). Typické prípady, kedy môže byť vhodným riešením individuálna inštalácia iPDF Servera sú: potrebujete implementovať vlastné firemné typy formulárov pre svojich zamestnancov alebo spolupracovníkov potrebujete implementovať špecifické.. Viac
Užívateľom definované zoznamy osôb a tovarov boli spustené na portáli ipdf.sk od mája 2021 a sú dostupné pre užívateľov s platenou službou. Kvôli zložitosti prepojenia s formulármi a nejednoznačnosti popisu, ako by to vlastne celé malo fungovať, boli pre nás výzvou a dlhodobo odsúvaným riešením. Osoby a tovary sú najčastejšie sa opakujúcimi entitami pri vypĺňaní formulárov. Takmer každý formulár potrebuje vložiť údaje nejakej fyzickej alebo právnickej osoby, príp. tovarovú položku na účtovných tlačivách. Tieto sa pritom často opakujú, alebo môžu mať nekomfortne dlhé názvy, čo zvyšuje časovú náročnosť pri vypĺňaní formulárov a riziko chyby. Definované zoznamy riešia.. Viac
Prechod na novú platobnú bránu od 27.04.2021 je prirodzeným vyústením našej dlhodobej (občasnej) nespokojnosti s kvalitou, ako aj celkovou stagnáciou služby TrustPay počas uplynulých rokov. V čase spustenia v roku 2014 ponúkala spoločnosť TrustPay zaujímavú, takmer revolučnú službu - agregované multiplatobné rozhranie pre karty aj banky. Bola to jedna z prvých slovenských, či dokonca európskych firiem s podobným typom produktu. Počas cca 5 rokov služba fungovala spoľahlivo. Nezaznamenali sme žiadne výraznejšie výpadky v dostupnosti serverov. Zákaznícka podpora nám taktiež v priebehu 1-3 dní odpovedala na naše otázky. Počiatočnú implementáciu sme tiež akosi zvládli, hoci sme kód.. Viac
Limit na počet vytvorených tlačív - tzv. súborové kvóty - sme museli neplánovane zaviesť koncom novembra 2020. Zavedeniu predchádzalo zistenie, že mnoho užívateľov využíva portál ipdf.sk ako úložisko súborov i po dobu niekoľkých rokov, čo nám postupne začalo spôsobovať problémy. Na jednej strane nás teší dlhodobé využívanie našich služieb, na druhej strane portál nebol na takéto využitie služby nastavený. Začalo nám výrazne narastať tak využitie úložných kapacít ako aj pozorovateľná degradácia výkonu aplikácie pri niektorých databázových operáciách. Po detailnejšej analýze sme zistili, že mnohí užívatelia majú pod svojím účtom stovky až tisíce tlačív vytvorených za.. Viac
Dokumentový formát MS Word (DOCX) zo skupiny Microsoft Office je druhý alternatívny výstupný formát popri existujúcom primárnom formáte PDF. Plánovaný bol už dlhšiu dobu, avšak spustenie komplikovali technické nekompatability medzi knižnicami, ktoré bolo treba upraviť špecificky pre potreby portálu ipdf.sk. Hlavnou výhodou formátu Microsoft Word je možnosť upraviť text priamo vo vytvorenom tlačive (offline). Užívateľ sa nemusí prihlásiť do Mojej zóny, aby potrebné tlačivo nahral do webového formulára a upravil ho, tak ako je to potrebné v prípade PDF. Text možno upraviť v niektorom editore podporujúcom formát MS Word - napr. Microsoft Office, LibreOffice, alebo OpenOffice. Výhoda sa.. Viac