•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Migrácia portálu na nový hosting

V sobotu 11.05.2019 prebehne v nočných hodinách migrácia portálu ipdf.sk na nový hosting. Súčasný poskytovateľ služby spoločnost VNET, s.r.o. nečakane ukončil prevádzku svojej dlhoročnej služby selfvirtual.sk, kde bol náš server umiestnený od svojho spustenia v roku 2014. Dôvodom ukončenia je:

"končiaca životnosť hardvérovej konfigurácie služby selfvirtual a s tým súvisiaci zvýšený nárok na servis a nemožnosť zaručenia dostatočnej kvality a bezporuchového stavu."

Napriek tomu, že spoločnosť VNET s.r.o. ponúka novú alternatívnu cloudovú platformu Justcloud, táto bohužiaľ nezahŕňa v ponuke operačný systém CentOS (edit: CentOS bude údajne pridaný v najbližších dňoch). Rozhranie pre manažment inštancií ako ani cenové podmienky nás však príliš neoslovili.

Po porovnaní alternatív sme sa rozhodli premiestniť náš server ku novému poskytovateľovi služby - spoločnosti Websupport.sk. Websupport vyšiel ako relatívne najvýhodnejšia alternatíva pri porovnaní hodnoty služby (cena / kvalita) pre naše kľúčové kritériá:

  • nízka latencia odozvy - tzn. preferujeme umiestnenie serveru na Slovensku, keďže cieľovým segmentom je takmer výlučne slovenský užívateľ. Je pravda, že rozdiel medzi umiestnením serveru v Česku a na Slovensku si užívateľ pravdepodobne nevšimne, avšak s umiestnením mimo Slovenska sa môžu spájať napr. ďalšie otázky súvisiace s technickou podporou, príp. právne otázky.
  • garancia vysokej dostupnosti a nízka agregácia - nechceme už zažiť občasné nečakané výpadky alebo reštarty inštancií, príp. absurdný 5-dňový výpadok v júli 2016, keď prevádzkovateľ čakal na dodávku hardwérového komponentu z USA 5 dní a portál bol počas toho obdobia nedostupný.
  • CentOS 7 a SSD disky - hoci dnes už väčšinou samozrejmosť, niektorí poskytovatelia ich stále nemajú v ponuke. Niektoré databázové operácie dokážu zrýchliť až 8-10 násobne.
  • administratívne rozhranie so štatistikami, konzola a možnosť škálovania parametrov služby ..
  • kde stojí kvalita služby nám trochu naznačilo aj vlastné porovnanie Websupportu s konkurenciou, hoci staršieho dáta.
  • s technickou podporou Websupportu máme počas 10 rokov dobré skúsenosti.
  • cena služby je porovnateľná s cenou u doterajšieho prevádzkovateľa. Výrazne lacnejšie vychádzali len niektorí zahraniční poskytovatelia - napr. Forpsi s umiestnením serverov v ČR ponúka výrazne lepšie parametre servera za rovnakú cenu. Zaujímavé porovnanie EU VPS (virtual private server) poskytovateľov je na https://hostadvice.com, avšak času na testovanie, bohužiaľ, veľa nemáme. Taktiež nechceme riskovať, že po niekoľkých týždňoch prevádzky budeme musieť znovu migrovať ... Websupport určite neponúka najlacnejší VPS, avšak parametre služby má dobré.
  • Celkovo je konkurencia a úroveň poskytovaných VPS služieb medzi slovenskými hostingovými spoločnosťami pomerne slabá - v kvalite dosť zaostáva za zahraničnými poskytovateľmi, alebo je drahá v pomere cena / kvalita / výkon. Len pre úplnosť - z porovnávaných alternatív sme sa pozreli napr. na digitalocean.com, mvps.net, linode.com, český forpsi cloud, slovenský exohosting.sk, active24.sk a dokonca aj orange.sk :-)

Portál bude v priebehu migrácie nedostupný, odhadujeme najviac 30 - 60 minút niekedy medzi 22:00 - 24:00 hod. S výnimkou tohto krátkodobého výpadku užívateľ nezaznamená žiadny rozdiel v prevádzke portálu.

Ospravedlňujeme sa za prípadné problémy spôsobené krátkodobou nedostupnosťou služieb.

Team iPDF.sk


Porovnanie výkonu pôvodného VPS selfvirtual.sk vs. websupport.sk

Pre zaujímavosť uvádzame porovnanie výkonu pôvodného (Selfvirtual) a nového (Websupport) VPS hostingu. V priemere je nový hosting o približne +30 - 40% výkonnejší. Rozdiel je výraznejší pre necachované stránky. Hodnoty sú aproximované pre viac testov, neberte ich striktne.

Okrem vyššieho výkonu za približne rovnakú cenu pozitívne hodnotíme lepšie prepracovanú administráciu - najmä integrovanú web SSH konzolu a základné grafy s prehľadom I/O operácií, resp. vyťaženia % CPU za posledných 3 alebo 30 dní.

Typ testu ... Pôvodný VPS
PPS1)
Nový VPS
PPS1)
% rozdiel vo výkone
nový / pôvodný VPS
Úvodná stránka (hot cache) 310 - 420 400 - 480 +20 - 30%
Tlačivo Faktúra (SSL ajax) 120 - 130 160 - 200 +30 - 50%
Tlačivo DzPFO-B (SSL ajax) 38 - 42 60 - 80 +70 - 90%
Prihlásený užívateľ - Moje tlačivá (no cache, complex SQL) 15 - 17 25 - 30 +40 - 80%
Prihlásený užívateľ - Správy (no cache, simple SQL) 60 - 70 90 - 100 +30 - 60%
CMS - page fully cached 300 - 500 400 - 500 +0 - 20%
Celkový rozdiel .. - - +30 - 40%

1) PPS pages per second, počet strán vygenerovaných za 1 sekundu