•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Nová funkcia: Finančné zostavy

Finančné zostavy rozširujú využiteľnosť portálu pre užívateľov vytvárajúcich si pravidelne vybraté účtovné tlačivá, ako napr. faktúry, objednávky, pokladničné doklady alebo cenové ponuky. Pre tieto tlačivá umožňujú finančné zostavy získať prehľad o vývoji ukazovateľov v čase. Finančná zostava umožní napríklad získať prehľad o vývoji fakturácie za posledný rok, alebo o výške cenových ponúk za určité obdobie.

Finančné zostavy sú dostupné po prihlásení v Moja zóna » Finančné zostavy od 26.06.2019.

Záznamy ku finančným zostavám sa vytvárajú automaticky pri vytvorení tlačiva a pri štandardnom nastavení zanikajú spolu s odstráneným tlačivom. V prípade potreby môže užívateľ upraviť svoje nastavenia účtu tak, aby sa predĺžila životnosť záznamov na dlhšie obdobie, príp. aby sa záznamy vôbec nevytvárali.

Finančná zostava pozostáva z grafu a sumárnej tabuľky. Zobrazenie grafu možno meniť napr. prepnutím na odlišný formát (koláčový, stĺcový apod.) alebo vylúčením dátovej série kliknutím na legendu. Sumárna tabuľka obsahuje celkové súčty za dané obdobia. Graf, tabuľka a rozpis zahrnutých položiek sa dajú stiahnuť vo formáte PDF, MS Excel alebo CSV.

Obr. 1 - Príklad grafu vygenerovaného pre finančnú zostavu so sumárnou tabuľkou

Viac o finančných zostavách ..