•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Platby cez internet banking - Trustpay

Trustpay je služba pre príjem online platieb prostredníctvom internet bankingu ôsmych slovenských bánk (v čase spustenia sú podporované Tatrabanka, VÚB Banka, Slovenská sporiteľňa, Sberbank, Poštová banka, OTP Banka, UniCredit Bank a ČSOB banka) ako aj platobných kariet. Na portáli ipdf.sk ju spúšťame od 21.09.2014 s cieľom nahradiť existujúce čiastkové platobné riešenia.

Existujúce platobné riešenia - SMS a Viamo platby - budú v dohľadnom čase vypnuté. Platby prostredníctvom portálu Paypal zostanú naďalej dostupné ako platobná alternatíva zaujímavá hlavne pre užívateľov portálu platiacich zo zahraničia.

Hlavným dôvodom tejto zmeny je malý segmentačný dosah služieb alebo vysoké náklady na prevádzku. Väčšina užívateľov nepreferuje SMS platby súm presahujúce niekoľko EUR prostredníctvom mobilného telefónu. Problematickým sa občas javí vyjasňovanie platieb s mobilnými operátormi a občasné nepredvídateľné výpadky v dostupnosti služby (hoci zriedkavé).

V prípade Viamo platieb je to zase zanedbateľné pokrytie cieľového segmentu zákazníkov - hoci sú Viamo platby bezplatné, v dôsledku vyššej technickej náročnosti služby na užívateľov službu využíva len mladšia a technicky zdatnejšia generácia. Taktiež Viamo doteraz neposkytuje možnosť automatizovaného spracovania notifikácií, čím je ako služba pre online platby spracovávané v reálnom čase ťažko implementovateľná - vyžaduje manuálne spracovanie platby a manuálnu aktiváciu balíka služby.

Obr. 1 - Nové rozhranie s platobnými možnosťami po prihlásení v Mojej zóne

Opäť pribudlo niekoľko nových tlačív - napr.:

Na úvodnej strane pribudla záložka "Situácie" prehľadne zobrazujúca tlačivá zoskupené tématicky. Dúfame, že uľahčí vyhľadávanie, ktoré sa s pribúdajúcim počtom tlačív stáva obtiažnejším.


.:: Team iPDF.sk ::.