•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania 2018

Daňové priznania pre rok 2018 podávané na daňovom úrade do 31.03.2019 sú dostupné na našom portáli od 06.02.2019. Všetky daňové subjekty sú v tomto roku už povinné podávať priznania elektronicky s výnimkou nepodnikajúcich fyzických osôb (napr. pri prenájme nehnuteľnosti). Pre tento účel umožňujú všetky priznania export údajov prostredníctvom tlačidla eDane. Takto stiahnutý XML súbor je možné nahrať buď do aplikácie eDane alebo priamo na portáli Finančnej správy SR. Detailnejšie informácie o postupe nájdete tu.

Pre daňové obdobie 2018 prešli všetky tlačivá úpravami reflektujúcimi zmeny v zákonoch, hoci nie veľkými. Najvýznamnejšou zmenou je umožnenie odpočtu výdavkov na kúpeľnú liečbu a starostlivosť ako aj výdavkov na splátku úrokov z úverov na bývanie. Praktický prínos pre podporu podnikania a daňovníkov bude pravdepobne v praxi zanedbateľný, keďže výška odpočtu v prípade kúpeľných výdavkov je limitovaná na 50 Eur za 1 osobu ročne. Taktiež uplatnenie splátok úrokov z úverov na bývanie je v praxi náročné na dokladovanie, pričom cieľová skupina daňovníkov výrazne obmedzená. Jedná sa skôr o demonštratívne opatrenie vládnej koalície. Vzhľadom ku zložitosti úprav všetkých databázových systémov medzi prepojenými štátnymi inštitúciami kvôli každej takejto drobnej zmene a výnimke v zákone by stálo za zváženie, či náklady na implementáciu nie sú podstatne vyššie než praktický benefit týchto opatrení. Všeobecne každá výnimka spôsobuje postupné zneprehľadňovanie už i tak zložitého daňového systému a náročnosť na ich zapracovanie do databázových IT systémov každoročne prispieva ku notoricky sa opakujúcim oneskoreniam Finančnej správy pri spúšťaní elektronických formulárov.

Z ďalších zmien v nových daňových priznaniach je napr. to zrušenie daňových licencií (DPPO), oslobodenie patentov a úžitkových vzorov (DPPO), zmena spôsobu evidencie výdajov na výskum (DPFO-B), postupné odstránenie zamestnaneckej prémie (DPFO-A) apod.

Daňové priznania pre daň z príjmu za rok 2018 sú dostupné na nasledovných linkách:

Uvedené tlačivá sú dostupné registrovaným užívateľom s aktivovaným balíkom služieb. Noví užívatelia môžu pri prvej registrácii využiť bezplatný 2-týždňový skúšobný balík s neobmedzeným prístupom ku všetkým tlačivám, ako aj možnosť získať až 50% zľavu pri prechode na spoplatnenú službu.

Okrem daňových priznaní sú bezplatne k dispozícii aj ďalšie vyhľadávané tlačivá, napr.:

Ďakujeme všetkým užívateľom za pripomienky, ktoré nám umožnili postupne vylepšiť množstvo tlačív a zaviesť viaceré užitočné funkcionality.