•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daň z príjmu fyzických osôb, typ B 2013

Dnes bolo sprístupnené tlačivo pre daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2013, platné v období 1. január - 31. marec 2014. Tlačivo podáva daňovník, ktorého príjmy sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona 595/2003 Z.z. (podnikatelia, živnostníci, dediči, autori diel, príjmy z kapitálového majetku apod.) Priznanie sa podáva podľa príslušnosti ku miestnemu správcovi dane najneskôr do 31.03.2014.

Na rozdiel od tlačiva pre zdanenie príjmu zo závislej činnosti typ A prešlo tlačivo B v porovnaní s rokom 2012 rozsiahlejšími zmenami - tak v zberaných údajoch ako aj vo výpočtových algoritmoch. Hlavnou zmenou je stanovenie maximálneho limitu pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pri paušálnych výdavkov, ktoré je pre rok 2013 stanovené na 5040 EUR, resp. 420 EUR za každý započatý mesiac podnikania. (tabuľka č. 1 na str. 3 priznania). Paušálny strop sa neuplatňuje jedine v prípade autorskej tvorby. Paušálne výdavky nie je už možné uplatniť pri príjme z prenájmu nehnuteľností, pričom výdavky pri prenájmoch sa môžu uplatniť maximálne do výšky príjmu.

Pre účtovné jednotky dokladujúce výdavky vzniká nová povinnosť vyplniť tabuľku č. 1A, v ktorej uvedie základné údaje o evidovanom majetku. Podobne, aj v prípade príjmu z autorských diel je potrebné vyplniť tabuľku č. 1B, resp. 1C so základným prehľadom evidovaného majetku.

Pri znížení základu dane je možné podobne ako v prípade príjmov zo závislej činnosti (typ A) uplatniť príspevky na starobné sporenie a to maximálne do výšky 943,20 EUR ročne (pole 75). Zmenil sa aj spôsob výpočtu dane na progresívny pre vyššie príjmové skupiny daňovníkov - príjmy do 34401.74 EUR sú zdanené sadzbou 19%, daň zo sumy presahujúcu uvedenú hranicu sa zdania sadzbou 25%. Napríklad daňovník, ktorý z príjmu 40.000 EUR v roku 2012 zaplatil približne 7600 EUR, zaplatí v roku 2013 približne 7935 EUR.

Údaje z vyplneného tlačiva je možné vytlačiť ako PDF dokument a podpísané odovzdať osobne na daňovom úrade. Ak podávate priznanie elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy SR alebo aplikácie eDane môžete si stiahnuť exportný XML súbor, ktorý nahráte do aplikácie eDane alebo na portáli Finančnej správy. Detailnejší návod nájdete tu. Upozorňujeme, že ak ste si vybavili prístup pre elektronickú komunikáciu, nesmiete priznanie odovzdať na úrade osobne, ale len elektronicky.

Tlačivo je prístupné na portáli ipdf.sk od 11.02.2014 a je spoplatnené sumou 0.90 €. Platbu je možné uskutočniť odoslaním spoplatnenej SMS správy v tvare "ipdf" na telefónne číslo 8866. V prípade úspešnej platby sa formulár automaticky odomkne za približne 10 - 15 sekúnd. Prečítajte si viac o platbách.

Prejsť na daňový formulár »