•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daň z motorových vozidiel 2014

Od 08/01/2015 je na portáli dostupné daňové priznanie pre motorové vozidlá za rok 2014 podávané na daňovom úrade najneskôr do 02.02.2015. Umožňuje automatický výpočet daňovej sadzby podľa zvoleného kraja a typu vozidla pre osobné ako aj nákladné automobily (základnej ako aj zníženej pre EURO 3 - 6, resp. EEV). Na jednom priznaní možno uviesť až 6 motorových vozidiel. Dostupné je taktiež Potvrdenie ku daňovému priznaniu pre daň z motorových vozidiel.

Daňové sadzby sa v porovnaní s predošlým rokom 2013 nezmenili. Pre rok 2015 sa však zmenil limit štvrťročných preddavkov vzhľadom ku novele zákona platnej od 01.01.2015. Podľa nej je daňovník, ktorého daň presiahne 700 EUR, a nepresiahne 8300 EUR povinný platiť preddavky štvrťtročne (pôvodný limit bol od 660 EUR do 7292 EUR). Ak výška dane u jedného správcu dane presiahne 8300 EUR, je daňovník povinný platiť preddavky dane mesačne.

Export pre eDane mohol byť taktiež konečne zapracovaný (po takmer roku), nakoľko Finančná správa od minulého roka uvádzala neplatnú linku pre stiahnutie validačných schém XSD súborov. Opravené boli na základe nášho upozornenia dňa 09.01, takže od 11.01.2015 je možný aj XML export pre nahratie do aplikácie eDane alebo na portál Finančnej správy.