•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Migrácia portálu úspešne ukončená

Dňa 01.06.2014 o 02:15 bola úspešne ukončená niekoľkohodinová migrácia infraštruktúry portálu z 32-bitového na 64-bitové prostredie. V skratke to znamená, že celý portál bol zmazaný a inštalovaný úplne od začiatku vrátane všetkých relevantných užívateľských dát.

Tento krok bol nevyhnutný, nakoľko v čase spustenia portálu koncom minulého roka (2013) neposkytoval prevádzkovateľ hostingu možnosť využiť 64-bitovú platformu. Táto sa stala dostupnou až v priebehu februára, avšak v tom čase nebolo možné uskutočniť takúto zložitú operáciu z dôvodu prebiehajúcej kampane na daňové priznania a vysokej návštevnosti portálu.

Hlavným prínosom migrácie je zaistenie kompatability vývojového a produkčného prostredia. Čím sa vývojové prostredie výraznejšie odlišuje od produkčného, tým vyššie je riziko, že v produkcii nastanú chyby, ktoré nie je možné nasimulovať vo vývojovom prostredí. Odstraňovanie nereprodukovateľných chýb priamo na produkčnom portáli je nočnou morou každého programátora. Môže predstavovať nielen značné časové straty pri analýze a príčiny vzniku chyby, ale aj riziko poškodenia alebo straty dôležitých užívateľských údajov.

Vedľajším prínosom migrácie bola aktualizácia na posledné najnovšie verzie programov (webový server, databáza, PHP), čím získal portál vyššiu bezpečnosť, stabilitu a možno nepatrne lepší výkon pri niektorých operáciách.

Užívateľské údaje boli z pôvodného portálu úspešne prenesené do nového prostredia - to znamená, že prihlásenia, nastavenia užívateľských účtov ako aj súbory vytvorené vo Vašom archíve dokumentov sú rovnako funkčné a dostupné ako pred migráciou.

.:: Váš team iPDF.sk ::.