•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Spustenie portálu

Dňa 13.12.2013 bol spustený online portál iPDF.sk. Po viac ako dvojročnom vývoji hlavnej aplikácie a niekoľko mesačnom vývoji samotného portálu došlo ku dlho očakávanému okamihu, keď stlačenie jedného tlačidla na čiernej klávesnici oživilo ďalší z 300.000 slovenských portálov.

Cieľom projektu je postupne vybudovať online databázu pre rôzne typy tlačív a formulárov. V súčasnosti nejestvuje žiadny slovenský centralizovaný portál, kde by sa dali vyhľadať potrebné (nielen) úradné tlačivá, vyplniť ich, vytlačiť alebo odoslať na email. Tento portál má ambíciu poskytnúť čo najširšej verejnosti možnosť vytvárať a spravovať si vlastné portólio žiadostí a formulárov. Prečítajte si viac o projekte.

Vybudovanie a údržba databázy formulárov je veľmi obtiažna úloha. Formulárov je značné množstvo, môžu sa kedykoľvek zmeniť, inštitúcie vydávajú neustále nové formuláre, užívatelia požadujú odpovede na nejasnosti, technickú podporu apod. Projekt preto nemá, a ani nemôže mať ambíciu byť obsahovo uzatvoreným projektom. Súčasťou portálu je nástroj (iPDF štúdio), ktorý umožní spolupodieľať sa na tvorbe obsahu aj samotným užívateľom. Pokiaľ má užívateľ záujem, trpezlivosť a trochu technickej zručnosti, môže si vytvoriť formulár aj sám - a podľa vlastného rozhodnutia poskytnúť formulár ďalším užívateľom. Prečítajte si viac o Vami vytvorených formulároch.

Filozofia portálu je teda poskytnúť možnosť vytvárať obsah užívateľmi pre užívateľov - tzn. prevádzkovateľ zabezpečuje technickú infraštruktúru a poskytuje nástroje, pomocou ktorých si môžu užívatelia vytvárať a zdieľať obsah portálu - tlačivá a formuláre. Na podobnom princípe vznikla napríklad wikipedia.

V súčasnosti portál poskytuje len niekoľko bežných formulárov, nakoľko cieľom doterajšieho vývoja nebola tvorba formulárov, ale nástrojov na ich tvorbu. Vlastne s výnimkou daňových priznaní vznikli všetky formuláre ako "vedľajší" produkt vývoja hlavnej aplikácie:-) Portfólio začne byť významnejšie rozširované v priebehu budúceho roka 2014. Taktiež v priebehu niekoľkých mesiacov predpokladáme ukončenie vývoja hlavného nástroja na tvorbu obsahu - iPDF štúdia. Momentálne je iPDF štúdio vo fáze vývoja alfa - tzn. niektoré potrebné funkcie sú stále vo vývoji, niektoré implementované riešenia sa môže ešte výrazne zmeniť apod. Cieľom jeho sprístupnenia je získať najmä odozvu od užívateľov na základe ktorej bude tento nástroj postupne vylepšovaný.

Väčšina formulárov je poskytnutá bežným užívateľom bezplatne. Projekt však ponúka aj možnosť umiestniť formuláre na portály tretích strán, využitie formulárov prostredníctvom webových služieb, prípadne tvorbu formulárov na základe individuálnych požiadaviek - napr. objednávky cez Váš eShop. Tieto typy služieb sú spoplatnené.

Veríme, že časom sa podarí naplniť cieľ projektu a užívatelia získajú možnosť využiť zaujímavú službu. Pokiaľ by ste mali nápad na jej zlepšenie, pripomienku alebo akúkoľvek nejasnosť budeme radi, keď sa s nami o ne podelíte:-)


.:: Váš team iPDF.sk ::.