•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Nová funkcia: Zoznamy osôb a tovarov

Užívateľom definované zoznamy osôb a tovarov boli spustené na portáli ipdf.sk od mája 2021 a sú dostupné pre užívateľov s platenou službou.

Kvôli zložitosti prepojenia s formulármi a nejednoznačnosti popisu, ako by to vlastne celé malo fungovať, boli pre nás výzvou a dlhodobo odsúvaným riešením.

Osoby a tovary sú najčastejšie sa opakujúcimi entitami pri vypĺňaní formulárov. Takmer každý formulár potrebuje vložiť údaje nejakej fyzickej alebo právnickej osoby, príp. tovarovú položku na účtovných tlačivách. Tieto sa pritom často opakujú, alebo môžu mať nekomfortne dlhé názvy, čo zvyšuje časovú náročnosť pri vypĺňaní formulárov a riziko chyby. Definované zoznamy riešia tento problém - užívateľ si odteraz môže vytvárať vlastný zoznam osôb (fyzických aj právnických) alebo tovarov (služieb) a vložiť ich jedným kliknutím do formulára.

Upozornenie:

Linka v menu "Zoznam osôb" a "Zoznam tovarov" v časti Moja zóna sa zobrazí len prihláseným užívateľom s platenou službou. Podobne aj na formulároch - zoznamy sa zobrazia len pokiaľ sú pre užívateľa dostupné, tzn. užívateľ je prihlásený a má platenú službu.

Zoznamy je potrebné vytvoriť alebo upraviť v časti Moja zóna » Zoznam osôb, resp. Zoznam tovarov. Vytvorenie nového záznamu je veľmi intuitívne - kliknutím na tlačidlo "Pridať osobu / tovar, službu" sa otvorí modal okno, v ktorom užívateľ vyplní potrebné údaje a uloží ich.

Obr. 2 - Vlastný zoznam - príklad vyplnenie atribútov tovaru

Vloženie záznamu do formulára je taktiež veľmi jednoduché - vybratím zo zoznamu na danom webovom formulári sa zvolená položka automaticky vyplní do potrebných polí. Pri vložení formulár automaticky preverí, či je vkladaná hodnota prípustná pre každé vypĺňané pole a prepočíta automatické súčty (cenu s DPH, základ dane apod.).

Vzhľadom na zložitosť implementácie sú užívateľom definované zoznamy dostupné len na niektorých vybratých tlačivách - napr. na faktúre, objednávke, servisnom protokole, poštovom podacom lístku alebo cestovnom príkaze. Časom budeme zoznamy podľa potreby pridávať aj na ďalšie tlačivá.

Dozvedieť sa viac o zoznamoch osôb a tovarov