•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Integrácia vyhľadávacích služieb

Od 08.07.2015 zavádza portál ipdf.sk podpornú službu pre vyhľadávanie údajov o obchodných subjektoch prostredníctvom služieb externých serverov. Služba umožní rýchlejšie a komfortnejšie načítanie a predvyplnenie údajov (IČO, adresa, pod.) vo vypĺňaných tlačivách.

Služba je dostupná len pre prihlásených užívateľov a len pre vybraté tlačivá. Je to z dôvodu prebiehajúceho odladenia integrácie ako aj za účelom odľahčenia záťaže externých serverov znížením počtu vyhľadávacích dopytov a priebežného odlaďovania implementácie.

Služba bude integrovaná do väčšiny nových tlačív a niektorých najviac využívaných starších tlačív. Vyskúšať si ju môžete vyskúšať napr. na tlačive pre faktúru alebo výdavkový pokladničný doklad.
Spôsoby vyhľadávania sú možné prostredníctvom zadania:
  • IČO - načíta údaje konkrétného subjektu, ak existuje. IČO spoločnosti musí pozostávať presne z 8 číslic.
  • Názvu spoločnosti - po zadaní aspoň troch písmen obchodného mena spoločnosti sa zobrazí zoznam vyhovujúcich subjektov.
  • Priezviska spoločníka - po zadaní aspoň troch písmen priezviska (prípadne mena, ak políčko existuje) sa zobrazí zoznam vyhovujúcich subjektov.
Po prihlásení v sekcii Moje nastavenia môžete službu tiež využiť na vyplnenie Vašich fakturačných údajov.
Obr. 1 - Vyhľadanie podľa priezviska osoby, prípadne aj mena v zóne Moje nastavenia
Obr. 2 a 3 - Navrhnutý zoznam subjektov pre vyhľadaní prostredníctvom mena subjektu a po zadaní IČO
Veríme, že touto službou opäť nepatrne prispejeme ku skvalitneniu služieb poskytovaných portálom:-)
.:: Team iPDF.sk ::.