•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Integrácia služby pre výpočet vzdialenosti

Pre uľahčenie vypĺňania niektorých tlačív podporuje portál ipdf.sk od 01.12.2015 integráciu vyhľadávacích služieb pre vzdialenosti medzi dvoma lokalitami poskytovanú spoločnosťou Google (Google Distance Matric Web Service).

Služba je momentálne integrovaná v dvoch tlačivách:

Kniha jázd
Vyúčtovanie pracovnej cesty

V praxi to znamená, že služba sama navrhuje lokality podľa toho, ako ich píšete a po nastavení aj miesta odjazdu aj cieľovej lokality vypočíta vzdialenosť v kilometroch a čas potrebný na jazdu automobilom. Ak je to možné, nastavené sú aj ďalšie súvisiace polia v tlačive, napríklad presný čas dojazdu do cieľa, priemerná rýchlosť, cestovné a stravné náhrady, apod.

Obr. 1 - Zoznam lokalít navrhnutých službou pre výpočet vzdialenosti

Dúfame, že integrácia tejto služby uľahčí vypĺňanie uvedených informačne náročných tlačív. Službu považujeme v čase približne 1-2 týždne od spustenia (do polovice decembra 2015) za testovanú beta verziu a môžu sa ešte vyskytnúť drobné úpravy v implementácii. Pokiaľ by Vám náhodou niečo nefungovalo správne, uvítame akúkoľvek spätnú väzbu alebo upozornenie.

Prejsť na Vyúčtovanie pracovnej cesty »       Prejsť na Knihu jázd »