•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Prepracované vyúčtovanie pracovnej cesty

Tlačivo pre vyúčtovanie pracovnej cesty je jedno z najnáročnejších tlačív na spracovanie (jeho implementácia vrátane testovania trvala takmer dva týždne). Tlačivo využíva mnoho vstupných hodnôt a pomerne komplexné výpočtové algoritmy. Od 23.10.2014 je na portáli dostupná nová verzia, ktorá v súlade so zákonom 283/2002 Z.z. O cestovných náhradách implementuje automatický výpočet náhrad stravného (cestovných diét) a cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla na účely služobnej cesty.

Tlačivo pre pracovnú cestu pozostáva z dvoch častí, ktoré sú na portáli dostupné samostatne:

Cestovný príkaz bol prepracovaný čiastočne - optimizované bolo rozloženie elementov a odstránenie niektorých nedostatkov.

Vyúčtovanie pracovnej cesty bolo kompletne prepracované tak, aby zamestnanec nemusel študovať súvisiacu legislatívu a dokázal si sám spracovať zúčtovanie cestovných nákladov. Tlačivo umožňuje:

  • automatický výpočet stravných náhrad pre tuzemskú ako aj zahraničnú pracovnú cestu
  • prepočet stravných náhrad podľa kurzu vyhláseného ECB (Európskou centrálnou bankou) ku najbližšiemu predošlému dňu
  • prepočet diét podľa počtu cestujúcich
  • automatické zistenie vzdialeností medzi dvoma slovenskými mestami (len približne 30 najväčších slovenských miest - Bratislava, Košice, Martin, Žilina, Banská Bystrica apod.)
  • prepočet základných náhrad (amortizácie) pri použití vlastného automobilu alebo motocykla, vrátane prípojného vozidla
  • prepočet náhrad za nakúpené pohonné hmoty (PHM) podľa zadanej normovanej spotreby vozidla na 100 km podľa technického preukazu
Obr. 1 - Tabuľka s pomocnými nastaveniami pre výpočet cestovných a stravných náhrad pre vyúčtovanie pracovnej cesty

Vzhľadom ku komplexnosti zákona o cestovných náhradách neimplementuje tlačivo všetky varianty, ktoré môžu nastať (náhrady dovoleniek, vreckové, komerčné poistenie apod.). Pokrýva však väčšinu najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov pre bežné zúčtovanie "cesťákov" :-) V prípade potreby je možné kedykoľvek automatické prepočty vypnúť a zadávať do polí ľubošvoľné vlastné hodnoty.

Prejsť na Cestovny príkaz     Prejsť na Vyúčtovanie pracovnej cesty