•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Exporty podaní pre aplikáciu eDane

Exporty pre aplikáciu eDane sú pre vybraté formuláre označené značkou eDane. To znamená, že údaje vyplnené v daných tlačivách na portáli iPDF.sk je možné stiahnuť do XML súboru, ktorý je možné nahrať buď do aplikácie na portáli Finančnej správy eDane, alebo v užívateľskej zóne na portáli Finančnej správy SR (tzn. pre užívateľov s aktivovaným prístupom - s prideleným identifikátorom alebo zaručeným elektronickým podpisom).

Postup krokov pre stiahnutie údajov do XML súboru je nasledovný:

  1. Vyplňte si tlačivo tak, aby neobsahovalo chyby.
  2. Kliknutím na tlačidlo "eDane" si stiahnete exportný XML súbor (pozrite nižšie obr. 1).
  3. Ak chcete údaje nahrať do aplikácie eDane: spustíte aplikáciu eDane a v menu pod záložkami "Práca s DP" -> Načítať z XML súboru ukážte cestu ku stiahnutému XML súboru (obr. 2).
  4. Ak chcete údaje nahrať na portále Finančnej správy: prihlásite sa na portáli svojimi údajmi (identifikátor + heslo) a v katalógu formulárov vyhľadáte daný formulár. Po jeho spustení v ľavom menu kliknete na tlačidlo "Načítať zo súboru" a ukážete cestu ku XML súboru (obr. 3).
Portál iPDF.sk umožňuje podanie osobne na daňovom úrade vytvorením daňového priznania vo formáte PDF,
alebo elektronicky stiahnutím údajov do XML súboru pre eDane.

Upozornenie:

Aplikácia "eDane" a "elektronické formuláre na portáli Finančnej správy SR" nemusia v rovnakom čase používať zhodné verzie elektronických formulárov. Aktualizácia obidvoch aplikácií neprebieha v rovnakom čase.
Napríklad v čase publikovania tohto článku bola v aplikácii eDane pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch dostupná verzia 12_2, hoci na portáli Fin. správy bola dostupná už novšia verzia 13_1. Nakoľko validačné XSD schémy (údaje z formulárov) sa pri jednotlivých verziách odlišujú, nemusí prebehnúť import do nekompatabilnej verzie bezchybne. Ak si stiahnete export pre eDane z portálu iPDF.sk, jeho import môže v závislosti od aktuálnej verzie prebehnúť bezchybne pri nahratí na portáli Fin. správy, ale napríklad pri importe do aplikácie eDane môže zobraziť chybu napr. "Neznámy riadok r12".
V takomto prípade je potrebné preveriť manuálne načítané údaje a opraviť prípadné chyby. Nemusí sa jednať teda o chybu v exportnom XML súbore, v podobnom prípade by mal správca dane zabezpečiť aktualizáciu verzií vo všetkých používaných aplikáciách. Údaje zhodné v staršej aj novšej verzii formulára sa načítajú vždy v poriadku.

Obr. 1 - Tlačidlo pre stiahnutie údajov z formulára do XML súboru pre aplikáciu eDane

Obr. 2 - Načítanie XML súboru do aplikácie eDane

Obr. 3 - Načítanie XML súboru na portáli Finančnej správy SR - Prihlásení užívatelia