•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daň z motorových vozidiel 2015

Zákon 361/2015 Z.z. platný od 1.1.2015 zaviedol nový spôsob výpočtu dane z motorových vozidiel. Zákon zjednotil tarifné sadzby pre celé Slovensko (do 31.12.2014 určoval daňové sadzby každý kraj samostatne), odstránili sa neprehľadné výnimky, zohľadnili sa nové druhy vozidiel (štvorkolesové motocykle, kategória L) a zaviedli sa výrazné zľavy pre ekologické vozidlá v súlade s EU smernicami (CNG, LNG, vodík, elektromobily, hybridné vozidlá).

Podľa uvedeného zákona bolo aj prepracované daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel platné pre rok 2015, t.j. podávané do 31.01.2016. Tlačivo je na portáli ipdf.sk. dostupné od 17.11.2015. Slúži zároveň ako online kalkulačka, tzn. zadaním vypočíta sadzbu sane aj pre neprihlásených užívateľov po zadaní potrebných parametrov.

Napriek pozitívnemu prínosu zákona nie je možné nespomenúť jeden negatívny aspekt, ktorý bohužiaľ významne skomplikoval postup výpočtu. Ide o zavedenie zliav pre uplatnenú daňovú sadzbu (§ 7 Zákona), ktoré môžu byť podľa veku vozidla uplatnené súbežne. Nasledujúci obrázok vysvetľuje spôsob uplatnenia sadzieb:

Obr. 1 - Súbeh zliav pre uplatnenú tarifnú sadzbu podľa veku vozidla

V uvedenom obrázku sa uprostred zdaňovacieho obdobia uplatní zmena sadzby (v tlačive stĺpec "sadzba1" a "sadzba2"). V súlade s poliami "Dátum vzniku daňovej povinnosti", "Dátum zániku daňovej povinnosti", "Dátum prvej evidencie", "Začiatok účtovného obdobia" a "Koniec účtovného obdobia" je potrebné pre každé vozidlo previesť individuálne prepočty a zistiť, či sa v uplatnenom zdaňovanom období nachádza mesiac, v ktorom došlo ku zmene zľavy. Ak áno, je potrebné vypočítať individuálne sadzby pre obdobie pred (sadzba2) aj po (sadzba1) danom mesiaci.

Oveľa jednoduchším riešením by bolo uplatniť na vek vozidla ku koncu zdaňovaného obdobia spriemerovanú jednotnú zľavu, než zavádzať ich súbežnosť. To je však len náš skromný názor získaný po približne týždni strávenom odlaďovaním výpočtových algoritmov :-)

Prejsť na Daň z príjmu motorových vozidiel »