•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Captcha príbeh a obrázky vo vyššej kvalite

Nastavenie captcha kódu pri registrácii alebo prihlásení sa zdalo ako jednoduchá úloha. Nakoľko captcha kód je už oficiálne prelomený, s cieľom dosiahnuť vyššiu bezpečnosť využíval portál od spustenia mierne zložitejšiu captchu s logickou frázou. Namiesto mechanického opisu niekoľkých písmen obsahoval kód lokalizovanú (slovenskú) frázu s logickým výsledkom - napr. "nižšie z tri, 5". Takúto frázu nedokáže rozlúštiť žiadny webový robot (nanajvýš rozlúšti písmená), pričom pre človeka je veľmi ľahko pochopiteľná. Užívateľ mal jednoducho zadať výsledok - v uvedenom prípade číslo "3".

Množstvo negatívnych ohlasov v priebehu septembra 2014 (odkedy sa prihlasovanie stalo povinným) nás donútilo pozrieť sa bližšie, ako užívatelia vnímajú overovací kód. S prekvapením sme zaregistrovali veľký počet neúspešných prihlásení - až takmer 1,5 násobok úspešných prihlásení. Po bližšom skúmaní sme zistili, že užívatelia nerozumejú, čo majú vlastne urobiť (napriek inštrukciám uvedenými vedľa poľa) - buď opisujú celú frázu, alebo vkladajú nepochopiteľné výsledky, napríklad pre "vyššie z 2, tri" zadávali často "6", "šesť", prípadne nepochopiteľných "9" :-)

S ohľadom na bezpečnosť sme sa rozhodli zmeniť frázu na jednoduchšiu, avšak ponechať logiku vo frázi. Namiesto "vyššie z 2, tri" bola captcha zmenená na frázu typu "1 + 3 =", kde mal užívateľ zadať výsledok "4". Výsledok bol ešte horší - počet neúspešných prihlásení stúpol až takmer na dvojnásobok, pretože väčšina užívateľov mechanicky frázu opísala.

Konečným rozhodnutím bolo ponechať captchu na mechanický opis - a to aj napriek zvýšenému riziku prelomenia kódu. Vžitý (zlo)zvyk užívateľov, že captcha kód sa jednoducho len opisuje, tak teraz nepriamo ohrozuje bezpečnosť portálu. V znakoch nie je možné použiť diakritické znaky ani rozlíšenie na veľké malé písmená, pretože omylnosť užívateľov by prudko stúpla. Pre zníženie chybovosti sú opisované znaky vždy jednoduché slovenské slovo bez diakritiky a bez rozlíšenia veľkých a malých písmen - napr. "otec", "hora" apod. S takto zjednodušeným overovacím kódom konečne poklesol počet neúspešných prihlásení na 50-80% úspešných prihlásení (a tým sa už nedá nič robiť).


Okrem uvedeného captcha príbehu boli na portáli uskutočnené ďalšie zmeny, hlavne:

  • nahrávané obrázky (napr. vloženie podpisu na faktúre alebo životopise) sa vytlačia do PDF v oveľa vyššej kvalite.
  • pre viaceré tlačivá bolo pridané automatické prednastavenie údajov užívateľa vo formulári. Ak máte teda vyplnené fakturačné údaje v nastaveniach, tak po príchode napr. na faktúru sa nastaví odberateľ ako Vaše meno/firma, IČO, DIČ, atď.

.:: Team iPDF.sk ::.