•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daň z príjmu fyzických osôb, typ A 2013

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2013 presahujúce sumu 1867,97 €. Priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.03.2014.

Zmeny v tlačive pre daň z príjmu fyzických osôb sa týkajú hlavne spôsobu výpočtu dane pre daňovníkov s vyššími príjmami. Zmenila sa sadzba dane pre príjmy prevyšujúce daňový základ 34401.74 EUR (176,8 násobok životného minima 194.58 EUR) z pôvodných 19% na 25%. Táto zmena sa dotkla výpočtu v poliach 42 (daň) a 49 (daň po vyňatí a zápočte príjmov zo zahraničia). Napríklad daňovník, ktorý z príjmu 40.000 EUR v roku 2012 zaplatil približne 7600 EUR, zaplatí v roku 2013 približne 7935 EUR.

Pribudla taktiež možnosť uplatniť si príspevky na dôchodkové poistenie a to najviac do výšky 943,20 EUR v poli 39.

Pomerne výraznou zmenou prešla úvodná a posledná stránka tlačiva. Z prvej strany boli odstránené málo používané polia pre kontaktné adresy, a pribudla emailová kontaktná adresa. Na záverečnej strane boli zlúčené daňové vratky (daňový bonus, preplatok a zamestnanecká prémia) do jediného spoločného XI. oddielu a v osobitných záznamoch daňovníka pribudla tabuľka pre upresnenie príjmov dosiahnutých v zahraničí podľa jednotlivých štátov.

Tlačivo je prístupné na portáli ipdf.sk od 31.01.2014 a je spoplatnené sumou 0.70 €. Platbu je možné uskutočniť odoslaním spoplatnenej SMS správy v tvare "ipdf" na telefónne číslo 8866. V prípade úspešnej platby sa formulár automaticky odomkne za približne 10 - 15 sekúnd. Prečítajte si viac o platbách.

Prejsť na daňový formulár »