•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Druhá migrácia portálu a plány pre 2020

V sobotu 16.05.2020 okolo polnoci bola presne po roku uskutočnená druhá migrácia portálu ipdf.sk na nový VPS (virtual private server) hosting. Dôvodom bola naša dlhodobá nespokojnosť s cenou a parametrami služby u spoločnosti Websupport.sk pre náš virtuálny server. Po objektívnom porovnaní dostupných alternatív sme zistili, že migráciou na nový hosting u českého providera Váš-hosting.cz získame približne 2 až 3-krát lepší pomer hodnoty služby. Detailné porovnanie testovaných VPS hostingov nájdete tu.

Pre názornú predstavu uvádzame porovnanie niektorých testov pôvodného a nového VPS hostingu v nasledujúcej tabuľke.

Typ testu

Pôvodný server
VPS Websupport.sk
Nový server
VPS Váš-hosting.cz
Približný % rozdiel
vo výkone
úvodná stránka - pps1) 250 - 400 700 - 850 +120%
jednoduchý formulár - pps1) 260 - 400 800 - 950 +160%
zložitý formulár - pps1) 28 - 32 140 - 155 +350%
Moja zóna - prihlásený užívateľ - pps1) 40 - 50 110 - 130 +150%
CPU microbench (sec.) 4.59 1.28 +250%
Celkový rozdiel .. - - +140 - 210%
1) pps - pages per second, počet strán vygenerovaných za 1 sekundu

Plány pre rok 2020 zahŕňajú najmä doladenie implementácie EPH tlačív - elektronických podaní zásielok pre Slovenskú poštu na tlačivách podací lístok a hromadný podací hárok. Podľa informácií z januára analyzovala Slovenská pošta možnosti rozšírenia API rozhrania, pričom jedným zo zvažovaných rozšírení mohlo byť aj stiahnutie vytlačiteľného štítku s čiarovým kódom ako PDF súbor. V súčasnosti táto možnosť neexistuje, čo výrazne obmedzuje použiteľnosť verejného API rozhrania. Plánujeme tiež prepracovať užívateľské rozhranie pre EPH podania v časti Moje zásielky tak, aby bolo prehľadnejšie aj pri veľkom množstve informácií, ktoré každá zásielka poskytuje. Súčasné možnosti už dosiahli svoj limit :-) Pribudnúť by mali tiež emailové notifikácie pri zmene stavu zásielky.

V rámci našich časových možností plánujeme na portál pridať ďalšie tlačivá - či už bezplatné (zvažujeme napr. pozvánky na oslavy, rozšírenie variantov pre certifikáty, denná a týždenná karta úloh apod.) alebo spoplatnené (účtovné, daňové) tlačivá (kandidáti sú napr. tlačivá pre HR, skladové hospodárstvo apod.). Dostali sme viac tipov od užívateľov, než dokážeme časovo zvládnuť :-)

Koncom roka predpokladáme intenzívne práce na daňových priznaniach za rok 2020 vzhľadom ku množstvu zmien v zákonoch a sociálnym balíčkom predošlej vlády (rozumej implementácia množstva výnimiek v informačných systémoch). Tento rok, tzn. priznania za 2019, bol ľahko zvládnuteľný, nakoľko zmien v daňových formulároch bolo veľmi málo - aj samotná Finančná správa správa bola schopná spustit daňové priznania už v prvej polovici januára, čo sa v minulých rokoch nepodarilo skôr ako v polovici februára, alebo koncom januára. Zmien pre nasledujúci rok je veľa a skutočný test, či sa niečo zlepšilo k lepšiemu v tejto kľúčovej časti štátnej digitálnej sféry sa ukáže až v januári 2021. Ak sa začnú pripravovať nové tlačivá pre DP ihneď po ich zverejnení na stránkach MF SR (väčšinou začiatkom decembra), bude to veľký pokrok. V minulých rokoch práce začínali vždy až po Vianočných sviatkoch - v januári - teda v čase, keď už majú byť tlačivá dostupné pre daňovníkov.