•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Zavádzame limit na počet tlačív
Publikoval administrátor dňa 30.11.2020

Limit na počet vytvorených tlačív - tzv. súborové kvóty - sme museli neplánovane zaviesť koncom novembra 2020. Zavedeniu predchádzalo zistenie, že mnoho užívateľov využíva portál ipdf.sk ako úložisko súborov i po dobu niekoľkých rokov, čo nám postupne začalo spôsobovať problémy.

Na jednej strane nás teší dlhodobé využívanie našich služieb, na druhej strane portál nebol na takéto využitie služby nastavený. Začalo nám výrazne narastať tak využitie úložných kapacít ako aj pozorovateľná degradácia výkonu aplikácie pri niektorých databázových operáciách.

Po detailnejšej analýze sme zistili, že mnohí užívatelia majú pod svojím účtom stovky až tisíce tlačív vytvorených za uplynulé roky. Museli sme nájsť korektný spôsob ako zabezpečiť dlhodobú prevádzkyschopnosť portálu, a zároveň neobmedzovať užívateľov, ktorí skutočne potrebujú ukladať hoci aj väčšie počty tlačív pod svojím účtom.

Základná kvóta 50 súborov je už zahrnutá automaticky v cene každého balíka. Väčšine užívateľov tento limit postačí - pre nich sa nič nezmení a naďalej môžu využívať služby portálu bez navýšenia poplatku - tzn. vytvárať bezplatné tlačivá bez obmedzení ako aj spoplatnené tlačivá v rámci uvedenej základnej kvóty.

Pre užívateľov s veľkým počtom súborov (tzn. nad 50) môžu nastať dva prípady:

  • pokiaľ užívateľ má zaplatenú službu - tak sa nič momentálne nemení - zatiaľ - až do ukončenia platnosti služby. Pri prípadnom predĺžení služby na ďalšie obdobie si bude musieť zvoliť spolu s konkrétnou službou aj potrebný limit kvóty - obr. 2 nižšie. Pokiaľ si užívateľ zvolí limit vyšší ako základná kvóta (50 tlačív), bude mu vypočítaný dodatočný poplatok ku základnej cene služby tzv. doplatok za nadlimitnú kvótu.
  • pokiaľ užívateľ nemá platenú službu a má pod svojím účtom viac ako 50 tlačív, aplikácia mu nepovolí vytvorenie nových tlačív a zobrazí upozornenie - obr. 1. Užívateľ môže nepotrebné tlačívá buď zmazať v sekcii Moje tlačivá, aby ich mal menej ako 50, alebo môže prejsť na platenú službu v rámci ktorej si zvolí potrebný limit pre počet súborov.
    Obr. 1 - Upozornenie pri dosiahnutí maximálneho limitu súborov

Týmto spôsobom predpokladáme "prečistenie" portálu od nepotrebných tlačív a uvoľnenie systémových zdrojov najneskôr do jedného roka od zavedenia limitu. Doplatok za nadlimitný počet súborov sa pohybuje v rozsahu 0,50 - 1,00 Eur za každých 100 tlačív na 1 mesiac - podľa zvoleného typu služby (resp. dĺžky obdobia) a zobrazuje ho nasledovná tabuľka:

Názov služby

Doplatok za kvótu
100 tlačív / na 1 mesiac

FREE 14

-

BASIC 30

1.00 €

BASIC 90

0.90 €

PROFI 180

0.75 €

PROFI 365

0.50 €

Príklad - výpočet poplatku:

Pri aktivácii služby na 6 mesiacov PROFI 180+ a kvóte 200 tlačív zaplatí užívateľ s využitím zľavy 50% zo základnej ceny celkovo 11.75 € (pred zavedením kvóty by to bolo 5 €), resp. bez využitia zľavy 16.75 € (pred zavedením kvóty 10 €). Príplatok za nadlimitnú kvótu teda vyjde v danom prípade na 6.75 € (200 - 50 = 150 tlačív nad limit x 0.75 € x 6 mesiacov / 100).

Navýšenie kvóty je možné kedykoľvek v priebehu platnosti služby. Pri navýšení kvóty sa počíta doplatok len za zostávajúci počet dní do konca platnosti služby, Pri prípadnom predĺžení si užívateľ potom nastaví limit kvóty podľa aktuálnej potreby.

Obr. 3 - Moja zóna - navýšenie kvóty v priebehu platnosti služby
Obr. 4 - Moja zóna - modal okno pre navýšenie kvóty

Cieľom zavedenia kvót určite nie je primárne navýšiť poplatky, ale skôr korektným spôsobom "prinútiť" užívateľov, aby zbytočne nedržali staré nepotrebné tlačivá na našom portáli. Pre nás to vždy znamená vyššie poplatky za hostingovú službu, dodatočnú časovú réžiu pre odladenie výkonu, ako aj dohľad nad bezpečnosťou uložených dát - a to nie sú nízke náklady. Na druhej strane - pokiaľ užívateľ skutočne potrebuje dlhodobo ukladať tlačivá, nebolo by korektné poskytovať úložisko pre stovky či tisíce súborov za cenu 10 Eur ročne, tak ako doteraz. Veríme, že zavedenie limitu na počet tlačív bude zo strany našich užívateľov správne pochopené ako snaha zabezpečiť dlhodobú funkčnosť, výkonnosť a bezpečnosť portálu.

Dozvedieť sa viac - prejsť na detailný cenník