•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Daňové priznania FO 2015 typ A, B

Daňové priznania 2015, typ A, B pre fyzické osoby sú na portáli dostupné od 20.01.2016.

V tlačive typu A neboli takmer žiadne zmeny, dokonca sa historicky prvý krát nezmenili ani základné konštanty (životné minimum, daňový bonus apod.), čo umožnilo spustenie tlačiva podstatne skoršie, ako v uplynulých dvoch rokoch.

Tlačivo typu B zmeny boli, avšak nie také zásadné, ako v predošlých rokoch. Boli presunuté sekcie medzi stranami 5 - 7 (hodnotíme pozitívne, zjednodušili sa niektoré výpočty) a pribudla Príloha č. 1 - Odpočítateľné náklady na výskum. Malá poznámka ku tejto Prílohe 1 - bolo by vhodnejšie obmedziť počet realizovaných projektov na jednu firmu napríklad na 5, v opačnom prípade to môže zvádzať ku zneužívaniu. Ani veľké firmy nedokážu zrealizovať viac ako 2-4 startupové projekty v jednom daňovom období.

Tlačivá spolu s potvrdeniami o podaní sú dostupné na linkách:

Okrem daňových priznaní boli v nedávnom čase na portáli pripravené ďalšie zmeny a vylepšenia.

Obr. 1 - Darčeková poukážka umožňuje prepínanie medzi grafickými motívmi

Pre darčekové poukážky sme v priebehu decembra implementovali riešenie na tvorbu multitematických darčekových poukážok. Jediným kliknutím sa zmení grafický motív tlačiva a polia (meno obdarovaného, dátum platnosti apod.) sa automaticky preusporiadajú. Užívateľ môže povoliť uzdu svojej kreativite a vytvoriť elegantné tlačivo vo veľkom formáte A4 vhodné ako darček pri rôznych príležitostiach - na Valentína, ako vianočný darček, prekvapenie k narodeninám a pod. Vytvorené PDF tlačivo stačí odoslať alebo zaniesť do fotoslužby a nechať si ho vytlačiť ako fotografiu. Na podobné multitematické tlačivá plánujeme prepracovať postupne aj ďalšie tlačivá a certifikáty. Tlačivo nájdete na linke:

Na podnet užívateľov sme zapracovali riešenie umožňujúce na vybratých tlačivách tlač bez grafického pozadia (tzn. vytlačia sa len písmená), prípadne bez farebných výplní (šetrná tlač). Ide najmä o tlačivá Slovenskej pošty, kde sa užívatelia občas sťažovali, že im pracovník pošty niekedy nechce prevziať tlačivo, pokiaľ nebolo vytlačené na originálnom poštovom formulári. Vďaka tomuto riešeniu si užívateľ môže sám nastaviť spôsob vygenerovania PDF:

  • štandardná tlač s grafickým pozadím
  • tlač bez výplní, len rámiky (šetrná tlač)
  • tlač bez pozadia - netlačia sa ani rámiky, ani výplne, len vyplnené hodnoty. Toto nastavenie umožňuje tlač na originálne poštové tlačivo. Nakoľko však lokálne nastavenia tlačiarne sú veľmi individuálne, musí si sám užívateľ nájsť optimálne posunutie okrajov tak, aby mu znaky presne sadli na originálnom tlačive a nastaviť vhodný spôsob tlače (nezmenšovať ani nezväčšovať veľkosť stránky pri tlači, správne založiť tlačivo do tlačiarne apod.).

Uvedené nastavenia tlače sú zatiaľ v testovacej fáze dostupné v dvoch tlačivách:

Obr. 2 - Nastavenia tlače pre poštové tlačivá