•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Toto tlačivo umožňuje jednoducho vyplniť Daň z príjmu fyzických osôb typ A alebo Daň z príjmu fyzických osôb typ B za rok 2019 (podávané do 30. júna 2020)

Príjmy zo zamestnania a dohôd

Celkový príjem zo všetkých zamestnaní a dohôd Sčítajte sumy z riadku 01 na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti - suma už zahŕňa aj príjem z prác na dohodu. Nezahŕňajte príjem od zahraničných zamestnávateľov. Kde nájdem údaje?
- z toho príjem zo všetkých dohôd Sčítajte sumy z riadku 01a na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Uvádza sa suma príjmov z:
- Dohôd o pracovnej činnosti
- Dohôd o vykonaní práce
- Dohôd o brigádnickej práci študenta
- zrazené preddavky dane podľa § 35 Sčítajte sumy z riadku 18 na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (Úhrn preddavkov na daň § 35 zákona, zrazených zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, neupravený o daňový bonus § 33)

Príjmy z podnikania
Príjmy Výdaje

Príjmy zo živnosti (SZČO)
Príjmy z asistenčných služieb
Príjmy z poľnohospodárkej výroby, lesného a vodného hospodárstva
Príjem z autorského diela a umeleckého výkonu
Príjem zo znaleckej a tlmočníckej činnosti
Príjem zo sprostredkovateľskej činnosti
Príjem zo športovej činnosti
Príjem spoločníka (v.o.s.) a komplementára (k.s.) Paušálne výdavky nie je možné uplatniť pre spoločníkov a komplementárov.
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti Výdaj možno uviesť maximálne do výšky príjmu. Môžete si uplatniť jednorazovú sumu 500 EUR pre zníženie základu dane (znížením príjmov).
SPOLU ...
Ak vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, je potrebné vyplniť aj dodatočné tabuľky 1a) resp. 1b) na str. 4 v daňovom priznaní typ B. Ak ponecháte nezaškrtnuté, vyplňte preukázateľné výdavky z daňovej evidencie.

Uvedené prípady pokrývajú len najbežnejšie spôsoby príjmov. Pre zadanie špecifických prípadov (napr. príjem zo zahraničia, kapitálový príjem, daňová strata z minulých rokov, príjem z použitia diela, výhry, predaj nehnuteľnosti apod.) je potrebné vyplniť daňové priznanie - typ B. Vyplnené údaje môžete tiež preniesť kliknutím na tlačidlo "Preniesť údaje".

Poistné odvody zo zamestnania (príp. dohôd):Poistné odvody z podnikania:

Zaplatené sociálne poistenie
Zaplatené zdravotné poistenie


Dobrovoľne zaplatené poistné:

Dobrovoľné sociálne poistenie


Úľavy na dani


Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) - max. do výšky 180 Eur. Uvádzajte len Vaše príspevky, nie príspevky uhradené Vaším prípadným zamestnávateľom.

1) KS = Poskytnutá kúpeľná starostlivosť
Meno a priezvisko Rodné číslo KS1) Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Darovanie daneÚdaje sa nastavia do priznania, ak bude vypočítaná daň vyššia ako nula.

Údaje o príjímateľovi Zoznam príjemcov


Údaje daňovníkaPriezvisko Pre vyhľadanie v zozname daňovníkov zadajte prvé 3 písmená IČO, DIČ alebo obchodného mena (tzn. meno s priezviskom - živnostníci).
Pozn.: musíte byť prihlásený.
Meno
DIČ
Titul pred / za menom /
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Telefón
Email

Pre zadanie špecifických údajov daňovníka (napr. zákonného zástupcu, trvalý pobyt cudzinca na území SR, daňový nerezident apod.) je potrebné vyplniť príslušné údaje priamo v daňovom priznaní typu A alebo typu B. Vyplnené údaje môžete tiež preniesť kliknutím na tlačidlo "Preniesť údaje".

Záverečné údaje


Vrátenie preplatku na bankový účet Číslo účtu (IBAN) bude nastavené v prípade, že vznikne nárok na vrátenie preplatku. Ak ho nevyplníte, a nárok vznikne, nastaví sa "Vrátenie poštovou poukážkou".
Počet príloh Minimálny počet príloh je
- 1 pre typ A (zamestnanci)
- 3 pre typ B (živnostníci)
Dátum podania
Systémové správy