•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Poučenie Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Toto je aktuálne daňové priznanie pre rok 2023 podávané v období 1. január - 31. marec 2024. Umožňuje vytvoriť daňové priznanie vo formáte PDF alebo exportnom XML formáte pre aplikáciu eDane. Súčasne slúži ako online kalkulačka, tzn. prepočíta a vyplní potrebné polia, alebo upozorní na chyby. Pre export údajov do aplikácie eDane použite tlačidlo "eDane". Pre informácie ako vyplniť tlačivo kliknite na "Poučenie", príp. pozrite postup ako podať daňové priznanie cez portál Finančnej správy.
Upozorňujeme, že portál iPDF.sk nevybavuje podania v mene daňovníka. Daňovník je povinný daňové priznanie podať elektronicky prostredíctvom svojich prihlasovacích údajov na portáli Finančnej správy SR alebo aplikácie eDane (použite udržiavanú JAVA verziu, verzia pre Windows obsahuje chyby).
Súvisiace tlačívá sú Potvrdenie o podaní, pre zamestnancov Daň z príjmu fyzických osôb - typ A, alebo pre firmy Daň z príjmu právnických osôb.
Pre jednoduché vyplnenie priznania môžete využiť Sprievodcu daňovým priznaním pre FO.
Ak uvádzate aj príjmy zo zamestnania, môžete zamestnávateľovi podať Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu, ktorý Vám vystaví Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca, alebo Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu. Tieto sa podávajú ako príloha ku daňovému priznaniu.
Pre podanie priznania po 31.03.2024 môžete využiť Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
FO
typ: B
 
DAŇOVÉ PRIZNANIE 2023
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄBČDÉFGHÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ  0123456789

01 -
02 -
Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo
Druh daňového priznania1)
      
Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania
  
03 -
Pre vyhľadanie zadajte názov alebo kód činnosti, napr. "obchod" alebo "46120". Dodržujte diakritiku. Akceptovaný je formát NNNNN aj NN.NN.N.   Hľadať online
Hlavná, prevažná činnosť
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
04 -
05 -
06 -
/
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 13
Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období 4)
14 -
15 -
16 -
17 -
 
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len "zástupca")
18 - Priezvisko
19 - Meno
20 - Titul pred menom / za priezviskom
/
21 - Rodné číslo
/
22 - Ulica
23 - Súpisné / orientačné číslo
24 - PSČ
25 - Obec
26 - Štát
27 - Telefónne číslo 5)
28 - Emailová adresa 5)
Záznamy daňového úradu

 

 

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF/013086/2023-721

Strana 1

Systémové správy