•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

eDane predstavujú špecifický XML formát údajov daňového formulára, ktoré sa dajú nahrať na portáli Finančnej správy SR (FS SR) za účelom elektronického spracovania údajov daňovníka.

Na portáli ipdf.sk je možné XML formát pre eDane stiahnuť zo všetkých spracovaných daňových tlačív, napr.:

Daňové údaje na portáli FS SR je možné vyplniť buď manuálne v online katalógu elektronických formulárov, resp. v aplikácii eDane, alebo nahratím XML súboru vo formáte eDane do elektronického formulára. Na portáli ipdf.sk získate formáte pre eDane kliknutím na tlačidlo "eDane" v hornej lište nad formulárom:

Obr. 1 - Stiahnutie XML údajov z daňového priznania pre nahratie na portáli Finančnej správy SR tlačidlom "eDane"

Kliknutím na červené tlačidlo "eDane" si stiahnete XML súbor z vyplneného formulára na portáli ipdf.sk do svojho počítača, ktorý následne môžete odoslať Finančnej správe dvoma spôsobmi:

  1. priamym nahratím XML súboru na portáli Finančnej správy SR
  2. odoslaním cez aplikáciu eDane

Prvý spôsob nevyžaduje žiadnu inštaláciu dodatočného software v lokálnom počítači - pre nahratie údajov na portáli FS SR postačí bežný prehliadač. Druhý spôsob vyžaduje, aby si užívateľ do svojho počítača inštaloval rozhranie JAVA a následne aplikáciu eDane (aplikácia zaberá niekoľko sto MB, pretože vždy sťahuje všetky existujúce tlačivá). Užívateľ musí disponovať oprávnením pre inštaláciu a mať dostatok miesta na disku.

Obidva spôsoby majú rovnaký cieľ - bezpečným spôsobom preniesť správne vyplnené údaje daňového subjektu do centrálnej štátnej databázy. Zároveň obidva spôsoby vyžadujú, aby sa užívateľ dokázal prihlásiť (autentifikovať) v procese odosielania údajov, tzn. je nutné mať pripojenie ku internetu. Prihlasovacie údaje získa užívateľ podaním žiadosti "Dohoda o elektronickom doručovaní" osobne (príp. notársky overeným splnomocnením na tretiu osobu) na svojom Daňovom úrade. Viac informácií o elektronickej komunikácii s daňovým úradom a autentifikačnými alternatívami nájdete na stránkach Finančnej správy SR.

Odoslanie údajov z daňového priznania cez portál Finančnej správy SR prebieha v 4 krokoch:

1. Prihlásenie sa na portáli Finančnej správy SR. Pokiaľ ešte nemáte platnú registráciu na portáli Finančnej správy SR, môžete sa registrovať napr. svojím elektronickým občianskym preukazom (eID), podobne ako na portáli Slovensko.sk.

   
Obr. 2 - Prihlásenie sa na portáli Finančnej správy SR (identifikátorom a heslom)

2. Vyhľadanie daňového priznania v katalógu elektronických formulárov.Obr. 3 - Vyhľadanie elektronického formulára v katalógu Finančnej správy
V tomto momente máte načítaný v prehliadači elektronický formulár. Môžete ho vyplniť buď manuálne alebo nahrať do neho XML súbor stiahnutý z portálu ipdf.sk cez tlačidlo "eDane".

3. Nahratie XML súboru vo formáte eDane uskutočníme kliknutím na tlačidlo "Načítať zo súboru" - otvorí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné ukázať cestu v počítači ku XML súboru stiahnutému z portálu ipdf.sk.

Obr. 4 - Nahratie XML súboru pre eDane s údajmi z daňového priznania na portáli FS SR

4. Kontrolu a odoslanie údajov - tzn. podanie daňového priznania - uskutočníte pomocou tlačidiel "Kontrolovať" a "Podať EZ-ou" (podať podpísané elektronickou značkou, resp. časovým razítkom).

Obr. 5 - Kontrola nahratých údajov pred odoslaním podania Finančnej správe

Pred samotným odoslaním je potrebné nahrať všetky prílohy ku DP a opraviť prípadné chyby. Správu o úspešnom podaní daňového priznania (DP) dostanete do Schránky správ.


Aplikácia eDane umožňuje nahratie XML súboru veľmi podobným spôsobom - taktiež je potrebné vyhľadať požadovaný elektronický formulár a pomocou tlačidla "Načítať zo súboru" nahrať do aplikácie XML súbor stiahnutý z portálu ipdf.sk. Rozdielny je spôsob odosielania - svoje prihlasovacie údaje zadávate do aplikácie eDane, nie cez prehliadač. Aplikácia eDane komunikuje priamo so serverom FS SR - oznámenie o úspešnom podaní priznania teda uvidíte priamo v aplikácii eDane.