• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Finančná správa SR (FS SR) akceptuje údaje vo vlastnom špecifickom XML formáte pre účel automatizovaného elektronického spracovania. Daňové údaje je možné buď vyplniť manuálne online v elektronickom formulári po prihlásení na portáli FS SR (príp. v aplikácii eDane), alebo nahratím XML súboru. Na portáli ipdf.sk slúži pre export údajov z daňového priznania do XML súboru tlačidlo "eDane".

Obr. 1 - Stiahnutie XML údajov z daňového priznania pre nahratie odoslanie Finančnej správe

Kliknutím na toto tlačidlo si stiahnete XML súbor do svojho počítača, ktorý môžete odoslať Finančnej správe dvoma spôsobmi:

  1. priamym nahratím XML súboru na portáli Finančnej správy SR
  2. odoslaním cez aplikáciu eDane

Prvý spôsob nevyžaduje žiadnu inštaláciu dodatočného software v lokálnom počítači - pre nahratie údajov na portáli FS SR postačí bežný prehliadač. Druhý spôsob vyžaduje, aby si užívateľ do svojho počítača inštaloval rozhranie JAVA a následne aplikáciu eDane (aplikácia zaberá niekoľko sto MB, pretože vždy sťahuje všetky existujúce tlačivá). Užívateľ musí disponovať oprávnením pre inštaláciu a mať dostatok miesta na disku.

Obidva spôsoby majú rovnaký cieľ - bezpečným spôsobom preniesť správne vyplnené údaje daňového subjektu do centrálnej štátnej databázy. Zároveň obidva spôsoby vyžadujú, aby sa užívateľ dokázal prihlásiť (autentifikovať) v procese odosielania údajov, tzn. je nutné mať pripojenie ku internetu. Prihlasovacie údaje získa užívateľ podaním žiadosti "Dohoda o elektronickom doručovaní" osobne (príp. notársky overeným splnomocnením na tretiu osobu) na svojom Daňovom úrade. Viac informácií o elektronickej komunikácii s daňovým úradom a autentifikačnými alternatívami nájdete na stránkach Finančnej správy SR.

Odoslanie údajov z daňového priznania cez portál Finančnej správy SR prebieha v 4 krokoch:

1. Prihlásenie sa na portáli Finančnej správy SR.

   
Obr. 2 - Prihlásenie sa na portáli Finančnej správy SR (identifikátorom a heslom)

2. Vyhľadanie daňového priznania v katalógu elektronických formulárov.Obr. 3 - Prechod na katalóg s elektronickými formulármi
V tomto momente máte načítaný v prehliadači elektronický formulár. Môžete ho vyplniť buď manuálne alebo nahrať do neho XML súbor stiahnutý z portálu ipdf.sk cez tlačidlo "eDane".

3. Nahratie XML súboru uskutočníme kliknutím na tlačidlo "Načítať zo súboru" - otvorí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné ukázať cestu v počítači ku XML súboru stiahnutému z portálu ipdf.sk.

Obr. 4 - Nahratie XML súboru s údajmi z daňového priznania na portáli FS SR

4. Kontrolu a odoslanie údajov - tzn. podanie daňového priznania - uskutočníte pomocou tlačidiel "Kontrolovať" a "Podať EZ-ou" (podať podpísané elektronickou značkou, resp. časovým razítkom).

Obr. 5 - Kontrola nahratých údajov pred odoslaním podania Finančnej správe
Pred samotným odoslaním je potrebné nahrať všetky prílohy ku DP a opraviť prípadné chyby. Správu o úspešnom podaní daňového priznania (DP) dostanete do Schránky správ.


Aplikácia eDane umožňuje nahratie XML súboru veľmi podobným spôsobom - taktiež je potrebné vyhľadať požadovaný elektronický formulár a pomocou tlačidla "Načítať zo súboru" nahrať do aplikácie XML súbor stiahnutý z portálu ipdf.sk. Rozdielny je spôsob odosielania - svoje prihlasovacie údaje zadávate do aplikácie eDane, nie cez prehliadač. Aplikácia eDane komunikuje priamo so serverom FS SR - oznámenie o úspešnom podaní priznania teda uvidíte v aplikácii eDane.