•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Webové služby umožňujúce vytváranie dokumentov partnermi sú vhodným kandidátom napríklad ak údaje požadované pre vytvorenie dokumentu nezbierate na webovej stránke, ale načítate z iných zdrojov - napríklad z Vašej internej databázy klientov. V takom prípade postačí preposlať potrebnú štruktúru dát na linku požadovaného formulára a server po úspešnej autentifikácii a prekontrolovaní údajov vráti vytvorený dokument ako binárny dátový tok.

Podporovanými formátmi pre dátové štruktúry sú momentálne SOAP a JSON. Pre uľahčenie implementácie poskytuje každý formulár popis vstupných atribútov. Informácie ku konkrétnemu formátu sa zobrazia po kliknutí na príslušnú ikonu.

Obr. 1 - Ikony pre popisy webových služieb

Autentifikácia požiadavky je povinná pre všetky webové služby, tzn. SOAP, JSON ako aj integrácia cez iFrame. Klient sa musí autentifikovať vlastným jedinečným API kľúčom, ktorý si môžete vygenerovať v časti Nastavenia.

Obr. 2 - Nastavenie typu užívateľského účtu na Business

Integrované domény odosielajúce SOAP/JSON požiadavky je nutné nastaviť súčasne s API kľúčom. Doména musí mať platný formát buď ako DNS záznam (napr. ipdf.sk) alebo IP adresa (napr. 115.22.30.3).

Obr. 3 - Pridanie autentifikovaných integrovaných domén pre využitie webových služieb