•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Ponúkame možnosť umiestniť Vašu reklamu na svojich stránkach. Grafické podklady spracujeme podľa predstavy zákazníka alebo ich môže dodať zákazník už spracované. Reklamná kampaň môže pozostávať z umiestnenia jedného alebo viacerých reklamných bannerov na určité typy tlačív alebo kategórií. Súčasťou služby je priebežné vyhodnocovanie základných štatistík a záverečné vyhodnotenie kampane.

Návštevnosť portálu má stabilne stúpajúcu tendenciu. V súčasnosti dosahuje portál iPDF.sk návštevnosť približne 10.000 návštev mesačne. Stúpajúci trend úzko koreluje s pridávaním nových tlačív - je teda predpoklad, že návštevnosť môže časom významne vzrásť.

Umiestnenie Vašej reklamy môže byť v dôsledku presnej segmentácie cieľovej skupiny užívateľov veľmi efektívne. Určité druhy tlačív navštevujú stabilné skupiny užívateľov - ak chcete osloviť napríklad účtovné firmy, môžu sa Vaše reklamy zobrazovať pri všetkých účtovných tlačivách. Portál ponúka možnosť aj detailnejšieho zacielenia kampane, napr. na základe zvolenej kategórie tlačív, kľúčových slov, počtu kliknutí, zobrazení apod.Obr. 1 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2020  

Obr. 2 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2019  

Obr. 3 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2018  

Obr. 4 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2017  

Obr. 5 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2016  

Obr. 6 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2015  

Obr. 7 - Návštevnosť portálu ipdf.sk v 1. štvrťroku 2014