•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Čo sú interaktívne formuláre?
Interaktívne webové formuláre sú webové stránky okamžite reagujúce na akciu užívateľa. Napríklad odoslatie zadaného údaja a okamžité zobrazenie prípadnej chyby.

V praxi to znamená, že užívateľ ihneď vidí, že urobil niekde chybu a je nútený ju opraviť. Chybové stavy sa neprenášajú spolu s ostatnými údajmi, ale spracujú sa izolovane. Výsledkom je výrazne vyššia efektivita práce aj pre technicky nezručného internetového užívateľa. Prečítajte si o iPDF formulároch z pohľadu internetového užívateľa.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodujúca zodpovednosť na zadaní správneho údaja je prenesená na tvorcu formulára. Ten definuje, ako sa má správať formulár pri určitej akcii - napríklad pri zadaní čísla vyššieho ako 100 skryje určité pole - užívateľ sa teda sústredí len na potrebné viditeľné polia.

Ďalším zaujímavým využitím interaktívnosti je možnosť "zaviesť" do tlačiva rôzne podporné algoritmy. Príkladom je Inventárna karta hmotného majetku, kde po nastavení niekoľkých základných parametrov možno vygenerovať celkový plán odpisov.

Naprogramovanie a údržba formulára môže byť v konečnom dôsledku časovo pomerne náročné z dôvodu komplexnosti dátových štruktúr a vysokej variability údajov. Pre dosiahnutie racionálnej efektivity práce aj pre autorov formulárov sú nevyhnutné nástroje uľahčujúce vývojarskú prácu. Portál iPDF.sk preto poskytuje nástroj na uľahčenie tvorby formulárov - iPDF štúdio. iPDF Štúdio je nastavba iPDF aplikácie, ktorej cieľom je uľahčiť tvorbu nových formulárov - a to aj bez znalosti programovania. Prečítajte si o iPDF Štúdiu.