•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vami vytvorené formuláre sa ukladajú v časti Moja zóna » Moje štúdio. Odtiaľto si môžete kedykoľvek nahrať rozpracované formuláre a pokračovať v ich editácii, alebo ich odstrániť.

Obr. 1 - Moja zóna - Moje štúdiové formuláre, resp. tlačivá

Upozornenie:

Formuláre, ktoré sú v statuse Nový a majú menej ako 3 vstupné polia sú po 24 hodinách automaticky odstránené z portálu. Pokiaľ chcete mať istotu, aby Váš formulár nebol odstránený, nastavte ho v editovacom móde iPDF Štúdia do statusu Vo vývoji. Prečítajte si viac o vytvorení formulára.

Publikovať Vami vytvorené formuláre je možné po preverení formulára administrátorom. Administrátor môže formulár dodatočne upraviť, optimizovať binárnu template a pod. Pokiaľ považujete formulár za dokončený a chcete ho publikovať, nastavte ho v editovacom móde do statusu Čaká na schválenie, alebo nás kontaktujte s uvedením ID (alebo názvu) Vášho formulára.

Nakoľko vlastníkom všetkých formulárov je v súlade s Podmienkami využitia služby prevádzkovateľ portálu, môžete sa rozhodnúť, či chcete formulár publikovať s nárokom na odmenu, alebo bezodplatne. V prípade nárokovania si odmeny bude cena formulára určená dohodou, pričom prevádzkovateľ zohľadní objektívnu náročnosť formulára voči existujúcim formulárom. Pri bezodplatnom publikovaní bude prevádzkovateľ portálu formulár poskytovať bežným užívateľom bezplatne.

Tip

Ak Vám na portáli chýba nejaký formulár, resp. tlačivo, a nechcete sa zaoberať jeho vytváraním, môžete zadať jeho názov do zoznamu najžiadanejších tlačív.