•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Všeobecné otázky

Áno, pokiaľ si užívateľ chce vytvoriť tlačivo. Pokiaľ chce užívateľ využiť niektoré tlačivo ako online kalkulačku (napr. pri daňových priznaniach, prepočet odpisov DHIM apod.), registrácia nie je povinná. Zaregistrovaním sa získava užívateľ možnosť plnohodnotne využívať služby portálu, ako napr. nahratie údajov do tlačiva, vyhľadávanie v databázi obchodných subjektov apod. Všetci užívatelia musia súhlasiť s Podmienkami využitia služby.

Historicky bola registrácia na portáli nepovinná (2013 - 2014), avšak spôsobovalo to problémy a (paradoxne) sťažnosti zo strany užívateľov. Pokiaľ si užívateľ vytvoril tlačivo ako neregistrovaný, po zatvorení prehliadača neexistovala možnosť, ako nahrať zadané údaje do tlačiva. Bežným prípadom je, že užívateľ po vytvorení tlačiva zistí, že sa v pomýlil pri zadaní nejakej hodnoty a potrebuje chybu opraviť. Pokiaľ si užívateľ neurobil zálohu údajov v priebehu vytvárania tlačiva, neexistovala pre neregistrovaného užívateľa možnosť opätovne nahrať údaje do tlačiva, čo v prípade najmä zložitých tlačív vyvolávalo frustráciu u mnohých užívateľov. Po viacerých sťažnostiach bola preto zavedená registrácia ako povinná, čím sa uvedený problém vyriešil.

Spoplatnené sú prevažne formuláre náročnejšie na spracovanie alebo údržbu - napr. daňové priznania alebo účtovné tlačivá. Bezplatné formuláre sú väčšinou tie, ktoré sa dlhodobo nemenia, resp. ich vytvorenie nevyžaduje viac ako niekoľko hodín práce. Len pre predstavu - napr. spracovanie formuláru pre daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb môže trvať 1 - 2 týždne, nakoľko obsahuje niekoľko tisíc riadkov výpočtov a je časovo náročné na testovanie. Podobne je to s mnohými účtovnými tlačivami - je nutné priebežne sledovať legislatívu a upravovať dotknuté tlačivá. Napríklad mzdová kalkulačka (sadzby poistného), vyúčtovanie pracovnej cesty (sadzby cestovných náhrad), alebo väčšina tlačív vydaných Finančnou správou SR.

Áno, je bezpečná a je to štandardne využívaný spôsob prihlasovania aj významnými portálmi. Samotné prihlásenie prebieha mimo portálu iPDF.sk, pričom portál iPDF.sk si "vyžaduje" údaje od sociálnej siete po tom, ako sa do nej prihlásite. Súhlas s poskytovaním údajov môžete kedykoľvek zamietnuť a využiť napríklad možnosť priamej (manuálnej) registrácie na portáli. Komunikácia medzi portálom iPDF.sk a sociálnou sieťou prebieha prostredníctvom dvojúrovňovej výmeny kryptovaného kľúča a prideleného autentifikačného tokenu. Z údajov na sociálnej sieti si portál iPDF.sk vyžaduje výlučnej Váš email, ktorý použije na automatické prihlásenie alebo automatickú registráciu (tzn. nie je potrebné aktivovať emailový účet na rozdiel od manuálnej registrácie).

Pri prihlásení sa prostredníctovm sociálnej siete je treba počítať s tým, že pokiaľ užívateľ nemá na portáli vytvorený účet pre rovnaký email, akým sa prihlasuje do socálnej siete, bude mu tento účet automaticky vytvorený pri prvom prihlásení. Bez vytvorenia prístupového účtu nie je možné plnohodnotne poskytnúť služby portálu. Na uvedený email dostane užívateľ informáciu o tom, že mu bol na portáli vytvorený prístupový účet ako aj jeho prihlasovacie heslo. Užívateľ sa môže naďalej prihlasovať cez sociálnu sieť, avšak v prípade jej výpadku sa môže taktiež prihlásiť aj štandardným postupom - zadaním emailu a hesla priamo do sekcie Moja zóna.

Áno, aj nie. Prvých 50 tlačív je možné bezplatne vytvoriť pre akýkoľvek účet. Pre vyšší počet tlačív je potrebné navýšiť kvótu pre počet súborov. Navýšenie je možné uskutočniť kedykoľvek po prihlásení v Moja zóna » Platnosť služby (tlačidlo Navýšiť). Cena za navýšenie počtu súborov je približne 0,5 - 1 € za 100 tlačív na 1 mesiac (čím dlhšia služba, tým nižšia cena). Viac o zavedení limitu na počet tlačív sa dozviete tu.

Obmedzené sú tiež pokusy o opravu, resp. regeneráciu rovnakého tlačiva. Užívateľ má povolených 10 pokusov o vytvorenie tlačiva. Po dosiahnutí limitu (pokiaľ užívateľ nezaškrtne "Uložiť ako nové tlačivo") sa zobrazí upozornenie a formulár sa uzamkne - tzn. tlačidlo pre vytvorenie PDF/Word súboru bude neprístupné. Pre odomknutie tlačiva je potrebné sa odhlásiť a znovu prihlásiť. Predtým si môžete stiahnuť údaje z tlačiva, pokiaľ ich nechcete stratiť, alebo nahrať poslednú verziu tlačiva z Moja zóna.

Nie je potrebné nič robiť, ani nezasielame žiadnu faktúru. Účet nie je potrebné zrušiť. Môžete ho v budúcnosti využiť napr. na vytvorenie niektorého bezplatného tlačiva. Pokiaľ však nepredpokladáte, že službu ešte niekedy využijete, môžete svoj účet kedykoľvek zrušiť v Nastaveniach na záložke Zrušiť účet. Zrušením účtu sa nenávratne odstránia aj všetky existujúce tlačivá (pred zrušením účtu si môžete hromadne stiahnuť súbory, alebo dáta z archívu - na spodu "Vybraté záznamy") a nie je možné ho použiť pre opätovnú registráciu.

Každý užívateľ si môže kedykoľvek zrušiť svoj účet po prihlásení v časti Nastavenia na záložke "Zrušiť účet". Zrušením účtu sa nenávratne odstránia aj všetky existujúce tlačivá. Zrušený účet nie je možné použiť pre opätovnú registráciu.

Pravdepodobne bol súbor odstránený po uplynutí jeho životnosti. Štandardne je životnosť vytvorených tlačív 2 mesiace, pričom predĺžiť ju možno až na 1 rok, alebo nastaviť nekonečnú životnosť pre platenú službu.

Príklad: ak vytvoríte tlačivo vo 15. februára, tak pri nastavenej životnosti 2 mesiace bude v noci 15. apríla automaticky odstránené.

Životnosť tlačív možno zmeniť v Nastaveniach na záložke Nastavenia účtu, prípadne si v Nastaveniach zapnúť emailové upozornenie pred zmazaním súboru. Taktiež po prihlásení aplikácia vždy zobrazí upozornenie, ak sa blíži koniec životnosti niektorého tlačiva. V prípade potreby si užívateľ môže súbory alebo dáta pre nahratie stiahnuť z archívu (na spodu "Vybraté záznamy") do svojho počítača.

Neodporúčame užívateľom spoliehať sa napríklad na to, že ak si v tomto roku vo februári vytvoria daňové priznanie, tak ho budúci rok vo februári nájdu vo svojom archíve a nahrajú do formulára. Minimálne je treba si preveriť nastavenú dĺžku životnosti tlačív (nastaviť napr. 1 rok a nahrať tlačivo pred uplynutím 1 roka - napr. v januári), avšak bezpečnejšie a odporúčané je stiahnuť si zálohu súboru alebo dát do svojho počítača. (pozn.: daňové priznania sa medziročne väčšinou výrazne zmenia a nahrať by sa pravdepodobne nedali, aj keby tlačivo existuje v archíve - a to z dôvodu odlišnej dátovej štruktúry)

Áno, portál ipdf.sk spĺňa podmienky pre ochranu užívateľských dát podľa EÚ smernice GDPR a to nasledovným spôsobom:

 1. Portál nezbiera žiadne užívateľské údaje, ani nepoužíva cookies pre zisťovanie informácií o návštevníkoch portálu.
 2. Portál ukladá výlučne nutné údaje vložené užívateľom pri vytváraní jeho tlačiva nutné pre niektoré poskytované funkcionality (napr. nahratie údajov do tlačiva). Tieto údaje nie sú okrem samotného užívateľa nikomu dostupné. Údaje sú uložené v databáze v zakryptovanej forme (256-bitový AES algoritmus) a ich nahratie je možné len špecifickým jedinečným postupom. Údaje sa ukladajú ku súvisiacemu tlačivu a to tak, že po uplynutí životnosti tlačiva sa tlačivo automaticky vymaže z portálu a spolu s ním aj všetky súvisiace údaje. Odstránené tlačivo ani dáta nie je možné obnoviť. Tlačivo môže tiež kedykoľvek zmazať aj samotný úžívateľ, pričom každé tlačivo je automaticky odstránené najneskôr po uplynutí jeho životnosti. Životnosť tlačív si užívateľ nastavuje v časti Moja zóna » Nastavenia.
 3. Užívateľ si môže nastaviť, aby sa ku žiadnemu tlačivu neukladali vložené dáta. V takom prípade nie je možné využiť niektoré funkcionality (napr. nahratie údajov tlačiva a pokračovanie v úpravách).
 4. Užívateľ si môže kedykoľvek sám odstrániť svoj užívateľský účet v Nastaveniach pod záložkou "Zrušiť účet", prípadne požiadať o zrušenie účtu na cez kontaktný formulár.

Vyplňte si Vaše fakturačné údaje vo Vašich Nastaveniach. Potom vždy, keď ako prihlásený užívateľ prídete na nový formulár, predvyplnia sa potrebné polia Vašimi fakturačnými údajmi (meno resp. názov spoločnosti, adresa, PSČ, obec, IČO, ..). Nie všetky tlačivá však podporujú túto funkcionalitu. Funkcia je podporovaná napr. vo faktúre, poštovej poukážke, niektorých daňových priznaniach (DPzPFO typ A) apod. Pokiaľ by ste potrebovali doplniť túto funkciu na niektoré tlačivo, dajte nám prosím vedieť.

Alternatívnym riešením môže byť, že si vyplníte potrebné údaje v tlačive a cez tlačidlo "Stiahnuť údaje" si stiahnete súbor s práve vyplnenými údajmi do svojho počítača. Potom kedykoľvek prídete v budúcnosti na dané tlačivo, môžete si predvyplniť potrebné polia nahratím tohto súboru. Výhodou v tomto prípade je, že si môžete prednastaviť nielen svoje fakturačné údaje, ale akékoľvek ďalšie polia (napr. obrázok s logom) a súbor je možné distribuovať, napr. kolegom v práci.

Po vytvorení tlačiva zaškrtnite checkbox "Nasledujúce tlačivo do nového súboru".
Je potrebné správne upraviť nastavenia vo Vašom prehliadači, čo sa má udiať so sťahovaným súborom. Portál ipdf.sk nemá na túto funkcionalitu žiadny vplyv. Väčšina prehliadačov umožňuje štandardné operácie:
 • uložiť sťahovaný súbor do počítača, prípadne nastaviť konkrétny adresár pre sťahované súbory
 • otvoriť (tu je najčastejšie príčina problému) sťahovaný súbor v nejakej aplikácii - napr. súbory s príponou PDF sa štandardne otvárajú v aplikácii Adobe Reader . Prehliadač teda musí mať v nastaveniach správne priradenú príponu súboru PDF ku danému programu. Podobne prípona docx musí byť priradená k aplikácii Microsoft Word. Typicky po aktualizácii prehliadača sa môže stať, že sa zmení priradenie typu súboru ku inej aplikácii - v takom prípade je treba priradenie opraviť. Portál ipdf.sk nemá môžnosť ovplyvniť spôsob, akým Váš prehliadač otvorí alebo uloží stiahnutý súbor.
Nie, bohužiaľ bolo by technicky a administrátorsky náročné prideľovať prístup len ku určitému formuláru (alebo vybratým formulárom). Aplikácia rozlišuje len dve skupiny formulárov - spoplatnené alebo nespoplatnené - prehľad tu. Ak potrebujete využiť len jeden konkrétny formulár, je potrebné zaplatiť rovnaký poplatok bez ohľadu na to, či využívate alebo nevyužívate iné formuláre.

Možnosti sú dve:

 1. jeden zdieľaný účet - to znamená viacerí zamestnanci sa môžu prihlásiť pod jedným účtom (vzájomne si zdieľajú prihlasovacie údaje). Výhodou pre firmu je jednoduché a lacné riešenie. Nevýhodou je, že si zamestnanci navzájom môžu vidieť vytvorené tlačivá ako aj nemožnosť nastaviť samostatné identifikačné údaje a podpisové vzory pre každého užívateľa v Nastaveniach. Zdieľanie účtu nie je v rozpore s prevádzkovými podmienkami portálu.
 2. viac oddelených účtov - čiže pre každého zamestnanca by existoval samostatný prihlasovací účet. Výhodou je oddelenosť ako aj možnosť nastaviť si vlastné podpisové a identifikačné údaje zamestnanca (obrázok s podpisom v Nastaveniach), nevýhodou vyšší celkový poplatok (10 Eur za jeden účet na 1 rok pri využití zľavy 50% s limitom 50 tlačív).

Portál ipdf.sk nepodporuje užívateľské podúčty - tzn. aby bolo možné v rámci jedného "hlavného" účtu udeliť prístup pre viacerých zamestnancov. Bolo by to jednak v protiklade s pôvodnou implementáciou portálu ako aj celkovou bezpečnosťou. Pokiaľ skutočne potrebujete prístupové podúčty pre viac zamestnancov, prípadne plánujete vytvárať veľké množstvo tlačív alebo vlastné typy formulárov alebo vlastné špeciálne funkcionality (neodstraňovať tlačivá, automatizácia, API rozhranie ..), ponúkame možnosť inštalovať iPDF server ako nezávislú aplikáciu inštalovanú na samostatnom serveri alebo hostingu a dostupnú výlučne zamestnancom danej firmy.

Platby

Doklad o zaplatení si užívateľ môže stiahnuť ihneď po návrate z platobného rozhrania v prípade úspešnej platby, alebo v časti Moje platby. Pre daňové účely je užívateľ povinný sám si v zóne Nastavenia korektne vyplniť údaje požadované zákonom pre platné účtovné doklady. Je taktiež zodpovednosťou užívateľa prekontrolovať si správnosť údajov na stiahnutom doklade o zaplatení.

Takýto prípad sa môže vyskytnúť, pokiaľ nedôjde ku korektnému ukončeniu v procese zaplatenia. Napríklad užívateľ po zaplatení zatvoril okno platobnej brány bez návratu (presmerovania) na portál ipdf.sk. Portál teda nedostal správu o aktivácii služby a pre aktuálne spojenie (session) eviduje službu stále ako nezaplatenú.

Pokiaľ máte istotu, že platba skutočne prebehla a peňažné prostriedky boli strhnuté z Vášho účtu, stačí sa odhlásiť a opätovne prihlásiť. Užívateľské údaje sa aktualizujú a službu bude vidieť ako aktívnu. Platnosť služby si môžete kedykoľvek overiť po prihlásení v Moja zóna » Platnosť služby.

Podobná situácia môže nastať aj v ďalších prípadoch - napr. ak sa vyskytne chvíľkový výpadok internetu v priebehu platby, užívateľ má otvorených viac záložiek prehliadača (na jednej záložke pracuje s formulárom, na inej záložke zaplatí) apod.

Platí, že pokiaľ zvolíte offline platbu (tzn. bankový prevod), môže prevod poplatku medzi bankami trvať do 24-48 hodín. Pri online platbe:

 • platba kartou je spracovaná a služba aktivovaná okamžite v priebehu niekoľkých sekúnd po návrate z úspešnej platby,
 • platba cez internet banking môže byť spracovaná v dlhšom intervale - od niekoľkých sekúnd až po niekoľko desiatok minút.

Pokiaľ by služba nebola aktivovaná najneskôr do 48 hodín od stiahnutia poplatku z Vášho účtu kontaktujte nás - pokúsime sa platbu dohľadať.

Zaplatiť zo zahraničia je možné:

 • prostredníctvom platobnej karty VISA, MasterCard, Maestro cez portál Paypal .
 • alebo zaplatením prostredníctvom internet bankingu v niektorej zo slovenských bánk po prihlásení v časti Platnosť služby. Čítať ďalej »