•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Všeobecné otázky

Áno, pokiaľ si užívateľ chce vytvoriť tlačivo. Pokiaľ chce užívateľ využiť niektoré tlačivo ako online kalkulačku (napr. pri daňových priznaniach), registrácia nie je povinná. Zaregistrovaním sa získava užívateľ možnosť plnohodnotne využívať služby portálu, ako napr. nahratie údajov do tlačiva, vyhľadávanie v databázi obchodných subjektov apod. Všetci užívatelia musia súhlasiť s Podmienkami využitia služby.

Historicky bola registrácia na portáli nepovinná (2013 - 2014), avšak spôsobovalo to problémy a (paradoxne) sťažnosti zo strany užívateľov. Pokiaľ si užívateľ vytvorili tlačivo ako neregistrovaný, po zatvorení prehliadača neexistovala možnosť, ako nahrať zadané údaje do tlačiva. Bežným prípadom je, že užívateľ po vytvorení tlačiva zistí, že sa v pomýlil pri zadaní nejakej hodnoty a potrebuje chybu opraviť. Pokiaľ si užívateľ neurobil zálohu údajov v priebehu vytvárania tlačiva, neexistovala pre neregistrovaného užívateľa možnosť opätovne nahrať údaje do tlačiva, čo v prípade najmä zložitých tlačív vyvolávalo frustráciu u mnohých užívateľov. Po viacerých sťažnostiach bola preto zavedená registrácia ako povinná, čím sa uvedený problém vyriešil.

Spoplatnené sú prevažne formuláre náročnejšie na spracovanie alebo údržbu - napr. daňové priznania, účtovné tlačivá apod.. Bezplatné formuláre sú väčšinou tie, ktoré sa dlhodobo nemenia, resp. ich vytvorenie nevyžaduje viac ako niekoľko hodín práce. Len pre predstavu - napr. spracovanie tlačiva pre daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb môže trvať aj 1 - 2 týždne, nakoľko obsahuje niekoľko tisíc riadkov výpočtov a je časovo náročné na testovanie.

Áno, je bezpečná a je to štandardne využívaný spôsob prihlasovania aj významnými portálmi. Samotné prihlásenie prebieha mimo portálu iPDF.sk, pričom portál iPDF.sk si "vyžaduje" údaje od sociálnej siete po tom, ako sa do nej prihlásite. Súhlas s poskytovaním údajov môžete kedykoľvek zamietnuť a využiť napríklad možnosť priamej (manuálnej) registrácie na portáli. Komunikácia medzi portálom iPDF.sk a sociálnou sieťou prebieha prostredníctvom dvojúrovňovej výmeny kryptovaného kľúča a prideleného autentifikačného tokenu. Z údajov na sociálnej sieti si portál iPDF.sk vyžaduje výlučnej Váš email, ktorý použije na automatické prihlásenie alebo automatickú registráciu (tzn. nie je potrebné aktivovať emailový účet na rozdiel od manuálnej registrácie).

Pri prihlásení sa prostredníctovm sociálnej siete je treba počítať s tým, že pokiaľ užívateľ nemá na portáli vytvorený účet pre rovnaký email, akým sa prihlasuje do socálnej siete, bude mu tento účet automaticky vytvorený pri prvom prihlásení. Bez vytvorenia prístupového účtu nie je možné plnohodnotne poskytnúť služby portálu. Na uvedený email dostane užívateľ informáciu o tom, že mu bol na portáli vytvorený prístupový účet ako aj jeho prihlasovacie heslo. Užívateľ sa môže naďalej prihlasovať cez sociálnu sieť, avšak v prípade jej výpadku sa môže taktiež prihlásiť aj štandardným postupom - zadaním emailu a hesla priamo do sekcie Moja zóna.

Počet tlačív, ktoré si užívateľ môže vytvoriť, nie je obmedzený. Obmedzené sú však pokusy o opravu, resp. regeneráciu rovnakého tlačiva.

Užívateľ má povolených 10 pokusov o vytvorenie tlačiva. Po dosiahnutí limitu sa zobrazí upozornenie a formulár sa uzamkne - tzn. tlačidlo pre vytvorenie dokumentu bude neprístupné. Pre odomknutie tlačiva je potrebné sa odhlásiť a znovu prihlásiť (vynuluje sa len počítadlo pokusov, avšak žiadne vyplnené údaje sa nestretia).

Každý užívateľ si môže kedykoľvek zrušiť svoj prihlasovací účet po prihlásení v časti Nastavenia na záložke "Zrušiť účet". Zrušením účtu sa nenávratne odstránia aj všetky existujúce tlačivá. Zrušený účet nie je možné použiť pre opätovnú registráciu.

Áno, portál ipdf.sk spĺňa podmienky pre ochranu užívateľských dát podľa EÚ smernice GDPR a to nasledovným spôsobom:

  1. Portál nezbiera žiadne užívateľské údaje, ani nepoužíva cookies pre zisťovanie informácií o návštevníkoch portálu.
  2. Portál ukladá výlučne nutné údaje vložené užívateľom pri vytváraní jeho tlačiva nutné pre niektoré poskytované funkcionality (napr. nahratie údajov do tlačiva). Tieto údaje nie sú okrem samotného užívateľa nikomu dostupné. Údaje sú uložené v databáze v kryptovanej forme (256-bitový AES algoritmus) a ich nahratie je možné len špecifickým jedinečným postupom. Údaje sa ukladajú ku súvisiacemu tlačivu a to tak, že po uplynutí životnosti tlačiva sa tlačivo automaticky vymaže z portálu a spolu s ním aj všetky súvisiace údaje. Odstránené tlačivo ani dáta nie je možné obnoviť. Tlačivo môže zmazať kedykoľvek samotný úžívateľ, avšak každé tlačivo je automaticky odstránené po uplynutí jeho životnosti. Životnosť tlačív si užívateľ môže nastaviť v Moja zóna » Nastavenia, pričom najdlhšia doba životnosti je 365 dní od dátumu vytvorenia tlačiva.
  3. Užívateľ si môže nastaviť, aby sa ku žiadnemu tlačivu neukladali vložené dáta. V takom prípade nie je možné využiť niektoré funkcionality (napr. nahratie údajov tlačiva a pokračovanie v úpravách).
  4. Užívateľ si môže kedykoľvek sám odstrániť svoj užívateľský účet v Nastaveniach pod záložkou Zrušiť účet, prípadne napísať žiadosť o zrušenie účtu na prevádzkovateľa portálu cez kontaktný formulár.

Vyplňte si Vaše fakturačné údaje vo Vašich Nastaveniach. Potom vždy, keď ako prihlásený užívateľ prídete na nový formulár, predvyplnia sa potrebné polia Vašimi fakturačnými údajmi (meno resp. názov spoločnosti, adresa, PSČ, obec, IČO, ..). Nie všetky tlačivá však podporujú túto funkcionalitu. Funkcia je podporovaná napr. vo faktúre, poštovej poukážke, niektorých daňových priznaniach (DPzPFO typ A) apod. Pokiaľ by ste potrebovali doplniť túto funkciu na niektoré tlačivo, dajte nám prosím vedieť.

Alternatívnym riešením môže byť, že si vyplníte potrebné údaje v tlačive a cez tlačidlo "Stiahnuť údaje" si stiahnete súbor s práve vyplnenými údajmi do svojho počítača. Potom kedykoľvek prídete v budúcnosti na dané tlačivo, môžete si predvyplniť potrebné polia nahratím tohto súboru. Výhodou v tomto prípade je, že si môžete prednastaviť nielen svoje fakturačné údaje, ale akékoľvek ďalšie polia (aj obrázok s logom) a súbor je možné distribuovať, napr. kolegom v práci.

Po vytvorení tlačiva zaškrtnite checkbox "Nasledujúce tlačivo do nového súboru".

Platby

Doklad o zaplatení si užívateľ môže stiahnuť ihneď po návrate z platobného rozhrania v prípade úspešnej platby, alebo v časti Moje platby. Pre daňové účely je užívateľ povinný sám si v zóne Nastavenia korektne vyplniť údaje požadované zákonom pre platné účtovné doklady. Je taktiež zodpovednosťou užívateľa prekontrolovať si správnosť údajov na stiahnutom doklade o zaplatení.

Zaplatiť zo zahraničia je možné:
1. prostredníctvom platobnej karty VISA, MasterCard, Maestro cez portál Paypal.
2. alebo zaplatením prostredníctvom internet bankingu v niektorej zo slovenských bánk po prihlásení v časti Platnosť služby. Dozvedieť sa viac... .