• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Nastavenia Vašeho užívateľského účtu nájdete z časti Moja zóna » Nastavenia. Tu môžete:

  • upraviť všeobecné nastavenia k Vášmu účtu
  • fakturačné údaje - nastaviť údaje potrebné pre vytvorenie dokladov o zaplatení
  • pridávať a upravovať integrované domény v ramci partnerskej integrácie
  • nenávratne zrušiť Váš užívateľský účet

Vo všeobecných nastaveniach si môžete zmeniť prihlasovacie heslo, nastaviť príjem noviniek apod.

Obr. 1 - Moja zóna - Všeobecné nastavenia

Fakturačné údaje je nutné nastaviť v prípade, že si chcete stiahnuť účtovný doklad o zaplatení. Upozorňujeme, že prevádzkovateľ nekontroluje správnosť údajov a je na Vašej zodpovednosti prekontrolovať si stiahnutý doklad o zaplatení.

Obr. 2 - Moja zóna - nastavenie fakturačných údajov užívateľa

EPH - Elektronický podací hárok pre poštové zásielky umožňuje elektronické podanie poštových zásielok prostredníctvom Podacieho lístka alebo Hromadného podacieho hárku. Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Pre odoslanie zásielky na server Slovenskej pošty je potrebné nastaviť si užívateľské ID a API kľúč, ktoré nájde užívateľ v nastaveniach na webstránke Slovenskej pošty. Pokiaľ nemá užívateľ záujem o priame elektronické podávanie zásielok, môže stále využiť možnosť stiahnuť si importný XML EPH súbor a nahrať ho manuálne na stránke Pošty - nárok na zľavu z ceny zásielky nezaniká a podanie sa taktiež považuje za elektronické. Pokiaľ sa užívateľ nechce registrovať na stránkach Slovenskej pošty, môže využiť možnosť tzv. anonymného poštového podania, ktoré nevyžaduje žiadnu registráciu. Viac informácií o elektronických poštových zásielkách nájdete tu.

Obr. 3 - Moja zóna - Nastavenia pre EPH - elektronický podací hárok Slovenskej pošty

Integrované domény pre partnerskú intergráciu je možné nastaviť po prechode na užívateľský účet typu Business. V prípade, že chcete umiestniť nejaký formulár na Vaše webové stránky je potrebné vygenerovať si vlastný jedinečný autentifikačný API kľúč a zaregistrovať doménu, z ktorej budete webovú službu využívať. Prečítajte si detailnejšie o integrácii prostredníctvom webových služieb.

Zrušiť svoj účet môže užívateľ kedykoľvek. Spolu s účtom budú z portálu odstránené všetky súvisiace záznamy, tzn. vytvorené tlačivá, doklady o zaplatení, správy a štúdiové formuláre apod. Z toho dôvodu odporúčame pred zmazaním účtu stiahnuť si všetky potrebné doklady (napr. pre potreby účtovníctva), nakoľko ich obnovenie nebude možné. Odstránený účet nie je možné v budúcnosti znovupoužiť na opätovnú registráciu.

Obr. 4 - Moja zóna - zrušenie užívateľského účtu