•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Nastavenia Vašeho užívateľského účtu nájdete z časti Moja zóna » Nastavenia. Tu môžete:

  • nastaviť Vaše fakturačné údaje - potrebné pre vytvorenie dokladov o zaplatení alebo využité na predvyplnenie polí v niektorých tlačivách. Taktiež tu môžete nahrať obrázok s logom Vašej spoločnosti a obrázok s pečiatkou resp. podpisom - tieto sa potom automaticky vkladajú do niektorých tlačív (napr. do faktúry)
  • upraviť všeobecné nastavenia účtu
  • nastaviť prístup na EPH server Slovenskej pošty v prípade, ak chcete elektronicky podávať poštové zásielky pod Vaším vlastným EPH účtom
  • pridávať a upravovať integrované domény v rámci partnerských integrácií
  • nenávratne zrušiť Váš užívateľský účet

Fakturačné údaje je nutné nastaviť v prípade, že si chcete stiahnuť účtovný doklad o zaplatení. Upozorňujeme, že prevádzkovateľ nekontroluje správnosť údajov a je na zodpovednosti úžívateľa prekontrolovať si stiahnutý doklad o zaplatení.

Tip - nahratie obrázku s logom alebo pečiatkou

Pre vloženie loga spoločnosti alebo pečiatky s podpisom môžete nahrať naskenovaný obrázok, príp. odfotený cez mobil (jpg, gif, png). Obrázok sa vloží automaticky do tlačiva (predvyplní pri prvom načítaní formulára), pokiaľ tlačivo umožňuje vloženie loga alebo podpisu. Samozrejme, predvyplnené logo alebo pečiatku možno v danom tlačive buď zmazať, alebo nahradiť iným obrázkom v prípade potreby. Aby vložený obrázok vyzeral esteticky prijateľne a bol vhodný pre tlač, je potrebné dodržať pomer strán približne 3:1 (tzn. šírka napr. 300 bodov, výška 100 bodov, alebo 6 cm ku 2 cm apod.) a súčasne dodržať čisté biele pozadie. Pokiaľ bude pozadie šedé, zrnité, apod. vložený obrázok nemusí vyzerať pekne. V prípade potreby nám môžete obrázok s pečiatkou / logom preposlať a pokiaľ to bude možné my Vám z neho odstránime nevhodné pozadie, príp. ho graficky zoptimizujeme.

Vytvoriť podpis ako obrázok s bielym pozadím je možné kliknutím na "Vytvoriť podpis". Podpis môžete nakresliť ručne myšou alebo dotykovým perom, prípadne vložiť Vaše meno (príp. iniciály) okrasným rukopisným fontom. Takto vytvorený podpis sa bude štandardne prednastavovať vo formulároch, ktoré obsahujú pole pre podpis.

V nastaveniach účtu si môžete zmeniť prihlasovacie heslo, nastaviť príjem noviniek, životnosť tlačív apod.

Pošta EPH - Elektronický podací hárok pre poštové zásielky umožňuje elektronické podanie poštových zásielok prostredníctvom Podacieho lístka alebo Hromadného podacieho hárku. Služba je momentálne dostupná bezplatne všetkým užívateľom (môže sa v budúcnosti zmeniť). Pre odoslanie zásielky na server Slovenskej pošty je potrebné nastaviť si užívateľské ID a API kľúč, ktoré nájde užívateľ v nastaveniach na webstránke Slovenskej pošty. Pokiaľ nemá užívateľ záujem o priame elektronické podávanie zásielok, môže stále využiť možnosť stiahnuť si importný XML EPH súbor a nahrať ho manuálne na stránke Pošty - nárok na zľavu z ceny zásielky nezaniká a podanie sa taktiež považuje za elektronické. Pokiaľ sa užívateľ nechce registrovať na stránkach Slovenskej pošty, môže využiť možnosť tzv. anonymného poštového podania, ktoré nevyžaduje žiadnu registráciu. Viac informácií o elektronických poštových zásielkách nájdete tu.

Obr. 4 - Moja zóna - Nastavenia pre EPH - elektronický podací hárok Slovenskej pošty

Zrušiť svoj účet môže užívateľ kedykoľvek. Spolu s účtom budú z portálu odstránené všetky súvisiace záznamy, tzn. vytvorené tlačivá, doklady o zaplatení, správy a štúdiové formuláre apod. Z toho dôvodu odporúčame pred zmazaním účtu stiahnuť si všetky potrebné doklady (napr. pre potreby účtovníctva), nakoľko ich obnovenie nebude možné. Odstránený účet nie je možné v budúcnosti znovupoužiť na opätovnú registráciu.

Obr. 5 - Moja zóna - zrušenie užívateľského účtu