• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vytvorené dokumenty sa prihláseným užívateľom ukladajú automaticky do ich súkromného archívu dokumentov. Okrem samotného užívateľa nemá ku nim nikto prístup. Archív poskytuje nasledovné služby:

1. Stiahnutie dokumentu do svojho počítača - znamená, že užívateľ si môže svoj dokument kedykoľvek stiahnuť z portálu. Je to vhodné riešenie najmä v prípade, že nemáte vlastný počítač, alebo ku Vášmu počítaču má prístup viacero osôb.

2. Odstránenie dokumentu môže užívateľ vykonať kedykoľvek. Spolu so zmazaným dokumentom sa zmažú aj dáta, tzn. dokument nie je možné obnoviť. Tlačivo je taktiež automaticky odstránené po dátume uvedenom v stĺpci "Platné do" (štandardne 60 dní). Pokiaľ si želáte ukladať tlačivá na portáli dlhšie, nastavte požadovanú dobu ukladania súborov v nastaveniach "Tlačivá ukladať dní".

3. Nahranie údajov do formulára, pokiaľ užívateľ využíva túto službu. Štandardne sa ku každému formuláru ukladajú aj dáta, z ktorých bol dokument vytvorený. Pokiaľ by ste chceli zmeniť údaj v dokumente, nemusíte zadávať všetky údaje odznovu do formulára - jedným kliknutím sa údaje nahrajú do webového formulára. Potom už stačí len upraviť potrebné údaje a vytvoriť nový (upravený) dokument, prípadne ho odoslať na email alebo stiahnuť z neho údaje. Dáta ku dokumentu sa ukladajú kryptované a nie je možné ich prečítať bežným spôsobom. Pokiaľ nemáte záujem využiť túto možnosť, upravte v nastaveniach "Ukladať dáta" na "Nie".

Obr. 1 - Archív vytvorených tlačív v užívateľskej zóne