•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Vytvorené tlačivá (súbory) sa prihláseným užívateľom ukladajú automaticky do ich súkromného archívu dokumentov. Okrem samotného užívateľa nemá ku nim nikto prístup. Archív tlačív poskytuje nasledovné služby:

1. Stiahnutie tlačiva do svojho počítača - tzn. užívateľ si môže svoje tlačivo kedykoľvek stiahnuť z portálu do svojho počítača. Tlačivá sa dajú stiahnuť individuálne ako aj hromadne (zvolením akcie na spodu "Vybraté záznamy .."). Podporované je taktiež hromadné stiahnutie dátových záloh - tzn. nestiahnu sa PDF súbory ale zakryptované súbory v špecifickom formáte *.ipdf, ktoré je možné kedykoľvek nahrať priamo do formulára.

2. Odstránenie tlačiva (súboru) môže užívateľ vykonať kedykoľvek. Spolu so zmazaným dokumentom sa zmažú aj dáta pre nahratie do formulára. Tlačivo je taktiež automaticky odstránené po dátume uvedenom v stĺpci "Platnosť do" (pozrite nižšie "Platnosť tlačiva"). Pokiaľ si želáte ukladať tlačivá na portáli dlhšie, nastavte požadovanú dobu ukladania súborov v Nastaveniach účtu - "Tlačivá ukladať dní" (1 deň - 1 rok).

3. Nahranie údajov do formulára pomocou tlačidla "Upraviť" - umožňuje nahratie údajov do formulára jedným kliknutím napr. pokiaľ potrebujete vytvoriť podobné tlačivo s predvyplnenými údajmi, príp. opraviť chybu. Tlačidlo nie je dostupné v prípade, že má užívateľ zakázané ukladanie dát ku tlačivu (Moja zóna » Nastavenia účtu » Ukladať dáta ku tlačivám - áno/nie). Pre vytvorenie čistého prázdneho tlačiva kliknite na tlačidlo "Nové".

4. Vyhľadávanie súborov - využitím filtrov napr. názov súboru, dátum vytvorenia alebo typ súboru.

5. Premenovanie súborov na akýkoľvek vlastný názov pre ľahšiu orientáciu alebo vyhľadávanie.

6. Hromadné zálohovanie, stiahnutie alebo zmazanie súborov - zaškrtnutím checkboxu pri zvolenom tlačive a vybratím požadovanej akcie na spodu "Vybraté záznamy".

7. Vyhľadanie expirujúcich tlačív zaškrtnutím checkboxu v stĺpci "Platnosť". Tieto tlačivá možno potom hromadne stiahnuť (zálohovať) alebo odstrániť. Dátum expirácie priamo súvisí s nastavením Životnosti tlačív v Nastaveniach.

 Platnosť (životnosť) tlačiva sa určí podľa nastavení užívateľského účtu nasledovným spôsobom:
  • ak nie je zaškrtnuté "predĺžiť životnosť tlačív" - životnosť tlačiva sa počíta od dátumu vytvorenia + nastavený počet dní životnosti.
  • ak je zaškrtnutý checkbox "predĺžiť životnosť tlačív" - tlačivo bude odstránené po neskoršom z dátumov:
    • dátum vytvorenia + nastavený počet dní životnosti,
    • alebo koniec platnosti služby plus 14 dní.
Predĺženie životnosti je teda využiteľné len v prípade, že je služba platná (platný je ktorýkoľvek balík služieb), pričom umožňuje prakticky donekonečna uchovávať tlačivá na portáli (pri predĺžení alebo obnovení platenej služby najneskôr do 2 týždňov od jej ukončenia).
Obr. 2 - Nastavenie platnosti (životnosti) tlačív
Príklad:
Ak je nastavená životnosť tlačiva 3 mesiace a užívateľ nemá platný balík služieb (tzn. vytvára si len nespoplatnené tlačivá), tak tlačivo vytvorené dňa 10. januára bude automaticky odstránené 10. apríla. Ak by si užívateľ dňa 9. apríla zaplatil službu na 1 mesiac a v nastaveniach si zaškrtol "predĺžiť životnosť tlačív", tak životnosť tlačiva sa automaticky predĺži do 23. mája (tzn. platnosť služby uplynie 9. mája a ešte plus 14 dní).