•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
 • nenáročnosť na inštaláciu. Užívateľovi stačí obyčajný internetový prehliadač - nie je nutné inštalovať žiadne dodatočné aplikácie ani nastavovať dodatočné administrátorské oprávnenia.
 • bezpečnosť prenášaných údajov je zabezpečená inštaláciou SSL certifikátu. Prenos zadaných údajov prebieha zabezpečeným šifrovaným spojením HTTPS podobne ako napríklad pri vstupe do internet bankingu.
 • ochrana uložených údajov na serveri je zabezpečená šifrovaním, čzn. (čítaj "čo znamená"), že klientské údaje ukladané na serveri sú šifrované modifikovaným AES 256-bitovým algoritmom a nie je možné ich jednoducho prečítať.
 • interaktívnosť - okamžitá kontrola (validácia) zadaných vstupných údajov. Ak napr. zadáte neexistujúci dátum, systém vás na chybu ihneď upozorní.
 • jednoduchosť ovládania - väčšina operácií je uskutočnená jediným kliknutím. Vytvorenie dokumentu, stiahnutie, prenos údajov do príbuzného formulára, nahratie a uloženie údajov apod.
 • minimalizácia chybovosti - aplikácia iPDF za vás automaticky prepočíta súvisiace políčka, ak sú tak definované tvorcom formulára. Pri vypĺňaní nemá užívateľ ku týmto poliam prístup, čím sa znižuje výskyt chybovosti. Stránka sa s každým zadaným údajom môže zmeniť - nepotrebné políčka zmiznú alebo naopak, môže pribudnúť nové políčko, ktoré predtým na stránke nebolo.
 • uloženie alebo nahratie údajov pre prípadné neskoršie použitie.
 • perzistencia spojenia - tzn. zadané údaje si pamätá server, ku ktorému sa pomocou prehliadača pripájate (nie prehliadač). Ak teda náhodou stratíte na chvíľu internetové spojenie, žiadne údaje sa nestratia. Jednoduchým obnovením stránky (stlačením tlačidla F5) sa vám všetky údaje znovu načítajú zo servera. Údaje sa stratia až po zatvorení celého prehliadača. Prihlásenému užívateľovi sa vytvorený dokument automaticky uloží do jeho archívu dokumentov.
 • prenos údajov medzi príbuznými dokumentmi. Užívateľ tak nemusí zadávať údaje dvakrát. Môžete napríklad vytvoriť faktúru a údaje z nej preniesť do príjmového pokladničného dokladu.
 • garancia originality zadaných údajov. Nakoľko vygenerovaný PDF dokument môže byť podpísaný elektronickým certifikátom, nezmenenosť pôvodných údajov je možné overiť po otvorení PDF dokumentu a validovaním podpisujúceho certifikátu v PDF prehliadači (Adobe Acrobat Reader apod.).
 • integrácia s webovými stránkami prostredníctvom webových služieb. Každý dokument je možné vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby - tzn. údaje vyzbierate na svojej webstránke a odošlete ich na iPDF.sk server, ktorý vám vráti vytvorený dokument (napríklad objednávku, faktúru apod.).