• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Úspešne odoslané poštové zásielky, ktoré odošlete elektronicky na portál Slovenskej pošty prostredníctvom formulárov Podací lístok alebo Hromadný podací hárok sa zobrazujú v tejto časti užívateľskej zóny. V zozname poštových podaní možno:

  • vyhľadávať podľa rôznych kritérií - čísla EPH (elektronického podacieho hárku), sumy poistného, sumy dobierky, typu zásielky, názvu podania, mena adresáta apod.
  • vytvoriť kópiu pre nové podobné podanie
  • vyznačené záznamy spracovať hromadne - napr. odstrániť, stiahnuť do detailného CSV súboru, stiahnuť do stručného PDF prehľadu podaní, stiahnuť importné XML súbory pre manuálne nahratie na poštovom serveri apod.
  • zmeniť názov podania - kliknutím na text v stĺpci "Názov podania"
  • načítať detail podania - kliknutím na tlačidlo "Detail"

Životnosť záznamov o poštových podaniach je obmedzená podobne ako u tlačív na dobu 7 - 365 dní. Užívateľ si môže dĺžku životnosti nastaviť v časti Moja zóna » Nastavenia » EPH. Po uplynutí nastaveného počtu dní bude záznam o zásielke automaticky odstránený, avšak nie skôr, ako 14 dní po uplynutí platnosti balíka služieb. Pre vyhľadanie expirujúcich záznamov ku danému dňu zaškrtnite checkbox nad tlačidlami.

Obr. 1 - Moja zóna - Elektronicky odoslané poštové zásielky