•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Úspešne odoslané poštové zásielky, ktoré odošlete elektronicky na portál Slovenskej pošty prostredníctvom formulárov Podací lístok alebo Hromadný podací hárok sa zobrazujú v tejto časti užívateľskej zóny. V zozname poštových podaní možno:

  • sledovať priebeh doručenia - kliknutím na obrázok "Stav zásielky" sa zobrazí detailný priebeh doručenia
  • upraviť názov podania - kliknutím na text v stĺpci "Názov, adresát"
  • vyhľadávať podľa rôznych kritérií - napr. podľa identifikátora (čísla EPH alebo čiarového kódu), sumy dobierky, druhu a stavu zásielky, mena adresáta apod. Rozšírený vyhľadávací filter sa zobrazí po kliknutí na "Hľadať viac" v pravom hornom rohu tabuľky.
  • vytvoriť kópiu pre nové podobné podanie - údaje sa nahrajú do formulára a môžete s nimi ďalej pracovať
  • vyznačené záznamy spracovať hromadne - napr. všetky súčasne odstrániť, stiahnuť vo formáte CSV, PDF alebo MS Excel, stiahnuť importné XML súbory pre manuálne nahratie na poštovom serveri apod.
  • načítať detail podania - kliknutím na "Identifikátor" alebo zvolením akcie "Detail zásielky"

Priebeh doručenia zásielky sa zobrazí kliknutím na farebne vyznačený záznam v stĺpci "Stav zásielky" alebo zvolením akcie "Priebeh doručenia". Taktiež je možné nastaviť si odosielanie notifikácie o stave zásielky na email v priebehu elektronického podania. Pre detailnejší popis pozrite tu.

Obr. 2 - Poštové zásielky - detailný výpis histórie doručenia

Detailný výpis parametrov zásielky môže byť potrebný, ak napríklad potrebuje užívateľ zistiť hmotnosť zásielky, presnú adresu odosielateľa či príjemcu apod. Výpis sa zobrazí klinutím na identifikátor zásielky, alebo zvolením akcie "Detail zásielky".

Obr. 3 - Poštové zásielky - výpis atribútov zásielky

Životnosť záznamov o poštových podaniach je obmedzená podobne ako u tlačív na dobu 7 - 365 dní. Užívateľ si môže dĺžku životnosti nastaviť v časti Moja zóna » Nastavenia » EPH. Po uplynutí nastaveného počtu dní bude záznam o zásielke automaticky odstránený, avšak nie skôr, ako 14 dní po uplynutí platnosti balíka služieb.