•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Platby zaplatené na portáli sa zobrazujú prihlásenému užívateľovi v časti Moja zóna - platby. Tu si môže užívateľ kedykoľvek stiahnuť doklad o zaplatení alebo faktúru pre potreby účtovnej evidencie.

Obr. 1 - Moje platby - stiahnutie dokladu o zaplatení a nastavenie filtrov

Užívateľ je povinný vyplniť svoje fakturačné údaje - napr. IČO, názov firmy, adresa - a prekontrolovať ich na vytvorenom doklade o zaplatení. Údaje možno nastaviť v časti Moja zóna - Nastavenia Fakturačné údaje. Prevádzkovateľ portálu nekontroluje ani nezodpovedá za správnosť údajov na dokladoch o zaplatení.

Obr. 2 - Vzor dokladu o zaplatení