•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Ochrana súkromia a osobných údajov

1. Prevádzkovateľ portálu iPDF.sk (ďalej "portál") považuje za prvoradú ochranu užívateľských informácií a súkromia užívateľov a zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzkovania portálu. Prevádzkovateľ portálu zabezpečuje prevádzku portálu plne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

2. Zbierané údaje, ktoré portál využíva na spracovanie elektronického dokumentu pozostávajú výlučne z údajov požadovaných pre vytvorenie dokumentu. Zadané údaje sa automaticky odstránia po ukončení spojenia s prehliadačom. V prípade prihláseného užívateľa portál umožňuje uloženie zadaných údajov pre neskoršie použitie. V takom prípade sú uložené údaje uložené v zabezpečenej databáze a kryptované 256-bitovým AES algoritmom. Okrem autorizovaného užívateľa ku nim nemá nikto prístup.

3. V prípade prijatia platby prebieha platba na webstránkach tretích strán a portál iPDF.sk nemá prístup ku žiadnym užívateľským údajom potrebným pre realizáciu platby. Po úspešne uskutočnenej platbe portál ponúkne ihneď linku na stiahnutie dokladu o zaplatení. V prípade neprihláseného užívateľa obsahuje doklad len identifikáciu platobného prostriedku (napr. číslo telefónu pri zaplatení prostredníctvom SMS správy). Doklad o zaplatení si môže užívateľ taktiež stiahnuť v prehľade platieb po prihlásení v časti "Moja zóna". V tomto prípade portál požaduje vyplnenie údajov užívateľa požadovaných zákonom pre vystavenie platného dokladu - tzn. meno a adresa platcu, v prípade právnickej osoby názov spoločnosti, IČO, resp. DIČ. Všetky údaje si užívateľ nastaví sám po prihlásení v časti "Nastavenia". Je na zodpovednosti užívateľa prekontrolovať si doklad o zaplatení a v prípade potreby svoje údaje potrebné pre vytvorenie dokladu upraviť.

4. Registrácia cez sociálnu sieť vyžaduje povolenie prístupu ku základným údajom užívateľa na sociálnej sieti. Portál iPDF.sk využíva emailovú adresu ako jedinečný identifikátor prihlasovacieho účtu užívateľa. Žiadne iné údaje portál od sociálnej siete nevyžaduje, nezbiera ani neukladá. V procese vytvorenia nového užívateľského účtu má užívateľ prednastavené odoberanie noviniek z portálu. Nastavenie si môže užívateľ zmeniť po prihlásení do časti Moja zóna.

5. Portál neposkytuje tretím stranám žiadne údaje o užívateľoch a s údajmi nakladá v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu a bezpečnosť databázy obsahujúcej údaje podľa uvedených bodov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

6. Pre účely anonymného štatistického spracovania môže prevádzkovateľ poskytnúť tretím stranám informácie o návštevnosti, zákazníkoch portálu apod., pričom na ich základe nie je možné identifikovať žiadneho konkrétneho užívateľa.

7. Súhlas s použitím cookies je automaticky prejavený užívateľom využívaním služieb portálu. Portál neukladá žiadne údaje do cookies v prehliadači s výnimkou identifikátora relácie (session ID), ani ich nevyužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o užívateľoch. Cookies musia byť povolené kvôli funkčnosti služby ako aj ochrane proti webovým botom a rôznym formám zlomyseľného (ľudského) správania sa.

Aktualizované: 01.02.2021