•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Rozpracované formuláre umožňujú ukladať v časti Moja zóna nedokončené tlačivá, ku ktorým sa užívateľ plánuje v budúcnosti vrátiť. Pri vytvorení záznamu sa do databázy uloží aktuálny stav formulára v danom momente so všetkými zadanými hodnotami v poliach a tento stav (tzv. snapshot) možno v budúcnosti kedykoľvek nahrať a pokračovať vo vytváraní tlačiva. Obdobne možno využiť funkciu ako tzv. "koncept" - tzn. užívateľ si vyplní určité polia a uloží tlačivo ako vzorové predvyplnené tlačivo. Takto možno výrazne zjednodušiť a urýchliť vytvorenie akéhokoľvek tlačiva.

Tlačivo je možné pridať do rozpracovaných kliknutím na ikonu ceruzky priamo nad formulárom. Rovnaké tlačivo (formulár) je možné uložiť do rozpracovaných aj viacnásobne, pričom uložiť možno celkovo až 20 rozpracovaných tlačív. Po dosiahnutí maximálneho limitu je potrebné zmazať nevyužívané záznamy v časti Moja zóna a uvoľniť tak miesto pre aktuálnejšie tlačivá.

Moja zóna - rozpracované zobrazuje zoznam rozpracovaných tlačív (resp. uložených konceptov), ktoré možno nahrať a pokračovať vo vytváraní tlačiva. Podľa priority možno posunúť záznamy vyššie, nižšie, alebo položku zo zoznamu odstrániť.