•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1440 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Súvisiace tlačivá sú Evidencia dochádzky zamestnancov, Výkaz odpracovaných hodín alebo Montážny (stavebný) denník.

Výplatná páska

Na účet
Dovolenka Nárok na dovolenku vzniká len pri hlavnom pracovnom pomere zamestnancovi vo výške najmenej 20 dní za rok (vek menej ako 33 rokov), resp. 25 dní (dovŕšil 33 rokov).
nárok
čerpaná
zostatok
nová (dni)
stará (dni)
Pracovný fond
dní
hodín
Pracovný čas
Štátne sviatky

Vstupné údaje

Odpracované dni Typ pracovného vzťahu
Odpracované hodiny
Eur v čistom.
Dovolenka - dni Pre zadanie čerpanej dovolenky najprv vyplňte údaj v tabuľke vyššie Dovolenka - nárok (počet dní > 0). Osobné ohodnotenie Osobné ohodnotenie môže mať pravidelný charakter (každý mesiac) a často súvisí s pracovnou pozíciou - napr. príplatok za zodpovednú funkciu.
Platené sviatky - dni Základná mzda
Platené sviatky - hodiny Prémie Nepravidelný príjem - napr. polročné odmeny.
Odpracované dni celkom Náhrady za dovolenku Náhrady za dovolenku sa počítajú ako súčin polí Dovolenka - dni a Priemer - dovolenka.
Odpracované hodiny celkom DDS (3. pilier) - č. poistenia
Priemer - dovolenka (€ / hod.) Priemerná hodinová sadzba pre náhrady za dovolenku - počíta sa z celkového príjmu a celkového odpracovaného počtu hodín v predošlom štvrťroku s presnosťou na 4 desatinné miesta. Hrubá mzda
Denná prevádzka - hodín Nastavte počet hodín dennej smeny - štandardne 8 hodín, resp. 7.75 hodiny pre 2-smennú prevádzku a 7.5 hodiny pre 3-smennú prevádzku. V prípade práce na Dohodu môžete nastaviť priemerný denný počet odpracovaných hodín. Celková cena práce

Poistné odvody

 
Zamestnanec
Organizácia
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Poistenie v nezam.
Invalidné poistenie
Úrazové poistenie  
Garančné poistenie Zaškrtnite pre uplatnenie garančného poistenia zamestnanca (štandardne áno).  
Rezervný fond solidarity  
POISTENIE SPOLU ...

Výpočet mzdy

Hrubý základ dane  
Nezdanit. minimum Odškrtnite, ak nechcete uplatniť mesačné nezdaniteľné minimum (napr. uplatnené už u iného zamestnávateľa). Zvyčajne sa neuplatňuje pri študentoch (Dohoda o brigád. práci študenta) a dôchodcoch.    
Mesačné zálohy - základ  
Mesačné zálohy - daň  
Daňový bonus Daňový bonus na vyživované deti - zadajte počet detí do 6 rokov (vrátane), a nad 6 rokov (max. do 25 rokov). Pre zadanie vlastnej sumy daňového bonusu zmažte počet detí a uveďte potrebnú sumu bonusu.  
Príspevok na stravovanie Finančný príspevok na stravovanie od 01.03.2021 - vyplňte kladnou sumou, pokiaľ zamestnanec nedostáva stravné lístky ani nemá zabezpečené stravovanie inou formou. Minimálna (2,11 €) a maximálna (2,81 €) výška príspevku je zhodná s výškou pre stravné lístky (pre rok 2021). Príspevok nepodlieha ani dani ani odvodom, ak nepresiahne max. výšku. Pre detaily pozrite linku s odkazom v Pokynoch.
Príklad pre 2021: ak zamestnanec odpracoval v mesiaci 20 dní, príspevok môže byť v rozsahu 42,20 € (20 x 2,11) až 56,20 € (20 x 2,81).
Čistá mzda  
Stravné lístky - Stravné lístky - zadajte strhnutý príspevok zo mzdy zamestnanca zápornou sumou. Počíta sa denná sadzba stravného (tarifa) x počet odpracovaných dní. Pre zadanie vlastnej sumy vymažte dennú sadzbu a zadajte potrebnú sumu.  
DDS - dopln. dôch. sporenie DDS zamestnanec - zrážka.  
Iné zrážky - Napr. exekúcie, splátky úveru apod.  
K VÝPLATE (€) ...  

Cena práce

Hrubá mzda

Systémové správy