• Prihlásiť / Vytvoriť účet

Nenašli ste na portáli potrebné tlačivo? Môžete ho zadať ako tip do nižšie uvedeného zoznamu alebo pridajte svoj hlas, ak je tlačivo už v zozname. Pokiaľ viete, zadajte prosím aj link, kde možno požadované tlačivo nájsť - urýchli to jeho spracovanie.


Tlačivá požadované pre spracovanie

#Názov tlačivaStatus
Hlasov
Pridať hlas
1.
Zápisnica z valného zhromaždenia
Hlasovanie
34
2.
tlačivo peňažný denník
Hlasovanie
14
3.
Kniha cenín
Hlasovanie
14
4.
Žiadosť o doposielanie pošty z miesta trvalého pobytu do miesta prechodného pobytu
Hlasovanie
11
5.
Potvrdenie o zamestnaní
Hlasovanie
8
6.
Výročná správa neziskovej organizácie
Hlasovanie
7
7.
tlačivo na ZŤP preukaz
Hlasovanie
7
8.
Hromadný príkaz na úhradu SEPA s moznostou exportu pre internet banking
Hlasovanie
7
9.
dohoda o vzájomnom započítaní
Hlasovanie
7
10.
Návrh na rozpočet organizácie
Hlasovanie
7
11.
permanentka
Hlasovanie
6
12.
rozhodnutie jediného spoločníka nahrádzajúce valné zhromaždenie
Hlasovanie
6
13.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa
Hlasovanie
5
14.
Zmluva o prevzatí peňazí
Hlasovanie
5
15.
potvrdenie o prijatii falzifikatu
Hlasovanie
3
16.
tlacivo na zmenu zasielania nemocenskych davok
Hlasovanie
3
17.
žiadosť na výrub stromov
Hlasovanie
3
18.
potvrdenie o daňovej rezidenci
Hlasovanie
3
19.
tlačivo na doposielanie pošty
Hlasovanie
2
20.
Investicna karta DHM
Hlasovanie
2
21.
výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa
Hlasovanie
2
22.
DOVOLENKA
Hlasovanie
2
23.
file:///C:/Users/jozef/Downloads/12012018-PvN-Žiadosť_o_dávku_v_nezamestnanosti.pdf
Hlasovanie
2
24.
najomna zmluva
Najomna zmluva na co ?
Hlasovanie
2
25.
Potvrdenie o nepenaznom prijme
Hlasovanie
1
26.
casove doposielanie posty pre fyzicku osobu
Hlasovanie
1
27.
Viplatne pasky
Hlasovanie
1
28.
rezidencia
Hlasovanie
1
29.
Vypoved zamestnanca ked ide do predcasneho dvochodku
Hlasovanie
1
30.
darcekovy poukaz
Hlasovanie
1
31.
poštová banka potvrdenie pre lienta vklad na účet tlačivo
Hlasovanie
1
32.
Objednávky
Hlasovanie
1
33.
darček
Hlasovanie
1
34.
priepustka
Hlasovanie
1
35.
kniha došlej pošty
Hlasovanie
1
36.
dodací list bez cien a dph
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
19
 
37.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
17
 
38.
inventárna karta pre drobný hmotný majetok
Tlačivo je dostupné tu.
Hotové
14
 
39.
daňové priznanie právnických osob
Hotové
12
 
40.
Potvrdenie o dezinfekcii vozidla
Tlačivo je dostupné od 28.08.2016 na tejto linke.
Hotové
11
 
41.
daňový bonus tlačivo
Tlačivo je dostupné ako Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu.
Hotové
9
 
42.
Objednávka
Hotové
8
 
43.
Dan z príjmu fyzic.osob typ B
Hotové
7
 
44.
splnomocnenie na poštové úkony
Tlačivo je dostupné od 15.10.2015 na tejto linke.
Hotové
6
 
45.
splnomocnenie na preberanie zasielok
Tlačivo od 07/2015 dostupné na Splnomocnenie na poštové úkony pre fyzické osoby.
Hotové
6
 
46.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
Pozrite Prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmu.
Hotové
6
 
47.
inventarná karta pre automobil
Odpisy pre automobil (1. skupina) si môžete vygenerovať na Inventárnej karte dlhodobého investičného majetku.
Hotové
6
 
48.
cestovný príkaz
Hotové
4
 
49.
Zmluva na prenajom auta od autopozicovne
Dostupné sú tlačívá Zmluva o nájme auta a Zmluva o nájme dopravného prostriedku.
Hotové
4
 
50.
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8698&documentId=12685
Toto je tlačivo pre miestne dane, tzn. Daň z pozemku, bytu, automatov, psa a výherné automaty.
Hotové
4
 
51.
kniha faktúr
Kniha prijatých faktúr ako aj Kniha odoslaných faktúr sú dostupné na portáli od polovice augusta 2016.
Hotové
4
 
52.
Účtovná závierka pre neziskové organizácie ÚČ 1-01
Hotové
3
 
53.
poštová poukážka
Hotové
3
 
54.
Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky link: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzo...
Tlačivo je dostupné od 11/2015 na linke Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky.
Hotové
3
 
55.
darček, darčekový poukaz
Pozrite darčekovú poukážku alebo pobytovú poukážku, ktoré umožňujú vytvoriť pekné venovania. Príbuzným tlačivom je tiež certifikát.

Hotové
3
 
56.
certifikát
Pozrite dostupné Certifikáty a poukážky. Ak potrebujete spracovať nejaké vlastné tlačivo, zašlite nám prosím vzor.
Hotové
3
 
57.
Kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka
Pravdepodobne potrebujete Kúpno predajnú zmluvu na hnuteľnú vec, príp. pozrite kúpne zmluvy v kategórii Občianske právo.
Hotové
3
 
58.
RI poštový poukaz
Tlačivo je dostupné na tejto linke.
Hotové
3
 
59.
postovy poukaz
Konkrétne ktorý typ poukazu? Pozrite už implementovane tlačivá.
Hotové
3
 
60.
danove priznanie pre fyzicke osoby pre 2013
Hotové
2
 
61.
potvrdenie o nezdanitelnej casti zakladu dane pre 2014
Hotové
2
 
62.
Poštova poukažka tipu RI
Hotové
2
 
63.
Príloha č. 1 k Dohode o elektronickom doručovaní Autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Hotové
2
 
64.
výzva na zaplatenie dlhu
Hotové
2
 
65.
Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve
Hotové
2
 
66.
potvrdenie o dezinfekcii
Dezinfekcii čoho? Máte nejaký vzor tlačiva? Pozrite Potvrdenie o dezinfekcii vozidla.
Hotové
2
 
67.
výdavkový pokladnicny doklad
Hotové
1
 
68.
prijmový doklad
Hotové
1
 
69.
plná moc
Hotové
1
 
70.
generálna plná moc
Hotové
1
 
71.
VYDAVKOVY DOKLAD - Pokladna
Hotové
1
 
72.
Podaci listok na odoslanie posty
Hotové
1
 
73.
dobropis
Dobropis využíva všetky účtovné náležitosti, ako aj faktúra. Vystavíte ho teda na linke Faktúra a v hlavičke zmeňte názov na Dobropis.
Hotové
1
 
74.
žiadosť o pracovné voľno
Tlačivo je dostupné na linke Žiadosť o pracovné voľno.
Hotové
1
 
75.
Splnomocnenie
Upresnite prosím, aký druh splnomocnenia by ste si želali. Na portáli sú momentálne dostupné tri varianty splnomocnení (všeobecné splnomocnenie, generálna plná moc a na prepis automobilu).
Hotové
1
 
76.
Pokladničný doklad
Na portáli je dostupný výdavkový ako aj príjmový pokladničný doklad.
Hotové
1
 
77.
vyuctovanie pracovnej cesty
Vyúčtovanie pracovnej cesty nájdete na tejto linke.
Hotové
1
 
78.
autorizácia fyzickej osoby daňovým subjektom
Tlačivo je od 10/2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
79.
faktura
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na linke Faktúra, predfaktúra, dobropis.
Hotové
1
 
80.
kniha jázd
Tlačivo je od r. 2014 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
81.
POTVRDENIE O DAŇOVEJ REZIDENCII
Tlačivo je od 28/03/2016 dostupné na tejto linke.
Hotové
1
 
82.
cestovné náhrady
Tlačivo od r. 2014 dostupné na linke Vyúčtovanie pracovnej cesty.
Hotové
1
 
83.
životopis
Tlačivo je spracované tu.
Hotové
1
 
84.
kniha došlých faktúr
Tlačivo je dostupné pod Kniha prijatých faktúr (Kniha záväzkov).
Hotové
1
 
85.
dan z prijmu 2013
Je potrebné uviesť presný typ (FO A/B alebo PO ?). Vo všeobecnosti portál neposkytuje podporu pre dnes už neplatné tlačivá. DzPFO A + B z 2013 síce archivujeme, avšak len vo verejne nedostupnom archíve. Pokiaľ by ste potrebovali uvedené tlačivo, kontaktujte nás prosím.
Zamietnuté
1
 
86.
Hypotekárna kalkulačka s výpočtom úrokov s hypotéky
Nie je v súlade s predmetom činnosti portálu - zameriavame sa na elektronické tlačivá, nie na online porovnávače.
Zamietnuté
1
 
87.
Danove prizanie FO typ B ze rok 2015
Tlačivá z predošlých období neudržujeme, nakoľko sú nekompatabilné s tohtoročnými.
Zamietnuté
1