•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Šablóny predstavujú opakujúcu sa skupinu vstupných polí. Typickým príkladom je zadanie tovarových položiek na faktúre - každá položka potrebuje názov, množstvo a cenu.

Obr. 1 - Príklad šablóny (template) obsahujúcej tri vstupné polia

Rozhranie pre prácu so šablónami pozostáva z troch častí:

Template properties
Vytvorenie alebo odstránenie šablóny vykonáte zadaním názvu šablóny do políčka "Name" a kliknutím na tlačidlo "Add". Názov šablóny musí byť podobne ako názvy vstupných polí pozostávať len zo znakov a-zA-Z0-9 a podčiarkovníka. Pokiaľ by ste potrebovali detailnejšie upraviť vlastnosti šablóny, môžete tak urobiť kliknutím na súbor "polozky.css" - zobrazí sa Vám textový editor, v ktorom môžete upraviť CSS definície podľa potreby.
Init settings
V tejto sekcii nastavíte objektové vlastnosti šablóny - napr. maximálny počet povolených kópií (allow.copy), alebo počet kópií pri načítaní dokumentu (copy.init.count).
Template area CSS
Vizuálne vlastnosti HTML šablóny, ako napr. šírka, výška, farba pozadia apod. môžete nastaviť individuálne pre každú šablónu.
Obr. 2 - Popis rozhrania pre šabóny