•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Práca so súbormi tvoriacimi štruktúru iPDF formulára je alternatívny spôsob, ako upraviť vytváraný formulár. Pre bežného užívateľa sú z bezpečnostného dôvodu prístupné len niektoré vybraté typy súborov - napr. CSS súbory, alebo skompilované obrázky na pozadí zo zdrojového PDF dokumentu.

Obr. 1 - Súborový manažér v iPDF štúdiu - umožňuje náhľad, stiahnutie, odstránenie, úpravu súborov

Zobrazené súbory je možné stiahnuť, odstrániť alebo otvoriť ku nahliadnutiu. Pre typ súborov CSS je taktiež povolená priama editácia obsahu. Je to vhodné napríklad ak potrebujete naštýlovať určitý element, pričom podporované CSS vlastnosti v okne pre vstupné / výstupné pole / šablónu nie sú postačujúce.

Obr. 2 - Editor v súborovom manažéri umožňuje priamu editáciu obsahu niektorých typov súborov