•   Prihlásiť / Vytvoriť účet

Prázdny formulár vytvoríte na linke Vytvoriť nový formulár. Pre vytvorenie zadajte:

  • Názov formulára - napríklad "Môj prvý formulár"
  • SEO URL linka - musí byť jedinečná URL linka (len znaky a-z, 0-9, a pomlčka, bez diakritiky), pod ktorou bude formulár dostupný na internete. Aplikácia vás upozorní, ak linku už niekto použil, pričom sa nerozlišujú veľké a malé písmená.
  • Nahrať zdrojový PDF súbor - prípade, že chcete skompilovať PDF súbor. Prečítate si ako vytvoriť formulár z PDF dokumentu.
  • Do posledného políčka zadajte výsledok z obrázku - napríklad pre "Aký je výsledok pre 16 znížené o šesť" napíšete 10.
  • Kliknite na "Vytvoriť formulár".
Obr. 1 - Zadanie povinných údajov pre vytvorenie nového interaktívneho formulára

Vytvorený prázdny formulár je v podstate prázdny hárok prednastavený na veľkosť A4 so zapnutou mriežkou pre zobrazenie súradníc. Príklad novovytvoreného formulára zobrazuje obrázok.

Obr. 2 - Príklad novovytvoreného prázdneho formulára

Nový formulár môže vytvoriť aj neprihlásený užívateľ. V takom prípade však nemá možnosť po zatvorení prehliadača sa ku vytvorenému formuláru vrátiť a prípadne pokračovať v jeho spracovaní. Pri vytvorení nového formulára je jeho status nastavený ako "Nový". Formuláre so statusom "Nový" a menej ako 3 vstupnými poliami (prázdne formuláre) sú po 24 hodinách automaticky odstránené z portálu. Formuláre so statusom "Nový" a s viac ako 3 vstupnými poliami sú preverené administrátorom, ktorý ich môže manuálne odstrániť, alebo nastaviť do statusu "Vo vývoji".

Pokiaľ chcete mať istotu, aby váš formulár nebol odstránený, je potrebné nastaviť jeho status na "Vo vývoji" (na záložke FORM v menu iPDF štúdia). Ak považujete formulár za dokončený, nastavte ho do statusu "Čaká na schválenie". Administrátor formulár preverí a v prípade potreby vás bude kontaktovať. Pre správne priradenie formulára ku vašemu účtu je taktiež potrebné sa prihlásiť pred alebo po vytvorení formulára. Aplikácia automaticky priradí vytvorený formulár ku vašim formulárom v časti Moja zóna. Po prihlásení môžete potom kedykoľvek svoj formulár nahrať a pokračovať v jeho spracovaní.

Formuláre vytvorené v iPDF štúdiu bežnými užívateľmi majú určité obmedzenia - napr. nemajú možnosť nastavenia kategórie ani ďalších vlastností formulára. Tieto budú nastavené administrátorom v procese publikovania formulára. Nastavenie statusu formulára zobrazuje nasledovný obrázok:

Obr. 3 - Nastavenie formulára do status "Vo vývoji"

Po úspešom vytvorení nového formulára môžete začať vkladať vstupné polia.