•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Podobné tlačivo je Servisný protokol alebo Odovzdávací protokol.

Revízna správa

Názov zariadenia: Majiteľ zariadenia:
Druh, typ, model: Adresa zariadenia:
 

Údaje o vykonanej skúške

Vykonané merania a zistené hodnoty: Zistené nedostatky:
Dátum skúšky: Skúšku vykonal:
Termín pre odstránenie nedostatkov:
 
Na základe uvedeného vyhlasujem, že zariadenie
prevádzkovým podmienkam podľa príslušných predpisov a technických noriem.
 
Dátum
vyhotovenia
Miesto
vyhotovenia
Správu vyhotovil
Meno, podpis
Číslo osvedčenia
alebo oprávnenia
 Prílohy: Poznámky:
Systémové správy