•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Úradný list   Top    
Vytvorte si online list - vyplnením odosielateľa, príjemcu, predmetu a textu listu môžete mať list vytlačený a pripravený na odoslanie v priebehu niekoľkých minút.Pre vytvorenie obsahu listu je použitý inline wysiwyg editor - môžete nastaviť základné formátovanie textu, napr. hrubé písmo, veľkosť písma, odstavec, zarovnanie, zoznamy apod.
Voľný článok, text, list, blog    
Napíšte online svoj článok, list, blog alebo vložte akýkoľvek text a stiahnite vo formáte PDF alebo MS Word, vytlačte alebo odošlite na email.
Zápis zo stretnutia - rokovací protokol    
Zápis zo stretnutia - zápisnica, rokovací protokol. Vytvorte si záznam zo stretnutia v štruktúrovanej forme s výstupom do PDF alebo MS Word. Vytlačte, alebo odošlite na email.
Súhlas so spracovaním údajov (GDPR)    
Súhlas so spracovaním osobných údajov - všeobecný vzor tlačiva pre vyplnenie online. Zadajte údaje dotknutej osoby a príjemcu súhlasu, rozsah, účel a platnosť prehlásenia. Vytlačte do PDF, Wordu alebo odošlite na email.
Žiadosť o prijatie do zamestnania    
Žiadosť o prijatie do zamestnania - vzor. Upravte si text a formátovanie písma podľa svojej potreby.
Životopis - vzor  
Štruktúrovaný životopis ku žiadosti o zamestnanie. Vyplňte si svoje pracovné skúsenosti, vzdelanie, záujmy a odošlite spolu s Cover letterom svojmu potenciálnemu budúcemu zamestnávateľovi.
Preberací / Odovzdávací protokol    
Preberací alebo odovzdávací protokol ku zmluve o dielo. Vyplňte predmet, meno predávajúceho a odovzdávajúceho a vytvorte jedným kliknutím, stiahnite alebo odošlite na email.
Servisný protokol  
Servisný protokol s popisom opravných prác a zoznamom použitého materálu. Podporuje výpočet DPH a vytvorenie vlastnoručného podpisu preberajúcim zákazníkom. Vyplňte online a jedným kliknutím stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Revízna správa o preskúšaní a stave zariadenia      
Revízna správa o preskúšaní a stave zariadenia
Čestné vyhlásenie    
Čestné vyhlásenie - vzor pre vyplnenie online. Obsahuje viac variantov - prehlásenie o pravdivosti údajov, vyhlásenie o príjmoch pre účely sociálneho štipendia, vyhlásenie o výške výživného, prehlásenie o spoločnej domácnosti, prehlásenie o trestnej bezúhonnosti, prehlásenie o odbornej spôsobilosti a účasti na verejnom obstarávaní, ako aj voľný text pre ľubovoľné vlastné vyhlásenie.
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla  
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení poškodení vodičského preukazu, technického preukazu, osvedčenia o evidencii alebo tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a stiahnite, alebo odošlite na email.
Plánovací kalendár - týždenný  
Týždenný plánovací kalendár - vyplňte si dôležité termíny, ciele alebo denné úlohy. Vhodné pre domácnosť aj do práce, optimizované pre tlač, anglická aj nemecká lokalizácia. Odošlite na email, stiahnite do počítača alebo vytlačte ako PDF.
Etikety, štítky, vizitky  
Vytvorte si vizitky, etikety alebo štítky štandardných alebo vlastných rozmerov pre tlač na papier alebo samolepiaci štítkový hárok. Možnosť nastaviť okraje, medzery medzi etiketami a formátovanie textu. Vytlačte alebo odošlite na email.
Rezervácia ubytovania  
Rezervácia ubytovania pre hotel alebo penzión. Umiestnite tento formulár na webovú stránku Vášho hotela a získavajte objednávky priamo od zákazníkov. Formulár môže byť ľubovoľne upravený podľa Vašej predstavy.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)