•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Úradný list   Top    
Vytvorte si online list - vyplnením odosielateľa, príjemcu, predmetu a textu listu môžete mať list vytlačený a pripravený na odoslanie v priebehu niekoľkých minút.Pre vytvorenie obsahu listu je použitý inline wysiwyg editor - môžete nastaviť základné formátovanie textu, napr. hrubé písmo, veľkosť písma, odstavec, zarovnanie, zoznamy apod.
Zápis zo stretnutia - rokovací protokol    
Zápis zo stretnutia - zápisnica, rokovací protokol. Vytvorte si záznam zo stretnutia v štruktúrovanej forme s výstupom do PDF alebo MS Word. Vytlačte, alebo odošlite na email.
Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)    
Súhlas so spracovaním osobných údajov - všeobecný vzor tlačiva pre vyplnenie online. Zadajte údaje dotknutej osoby a príjemcu súhlasu, rozsah, účel a platnosť. Vytlačte do PDF, Wordu alebo odošlite na email.
Žiadosť o prijatie do zamestnania    
Žiadosť o prijatie do zamestnania - vzor. Upravte si text a formátovanie písma podľa svojej potreby.
Životopis - vzor  
Štruktúrovaný životopis ku žiadosti o zamestnanie. Vyplňte si svoje pracovné skúsenosti, vzdelanie, záujmy a odošlite spolu s Cover letterom svojmu potenciálnemu budúcemu zamestnávateľovi.
Preberací / Odovzdávací protokol    
Preberací alebo odovzdávací protokol ku zmluve o dielo. Vyplňte predmet, meno predávajúceho a odovzdávajúceho a vytvorte jedným kliknutím, stiahnite alebo odošlite na email.
Servisný protokol  
Servisný protokol s popisom opravných prác, zoznamom použitého materálu a výpočtom nákladov na opravu. Vyplňte online a jedným kliknutím stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Čestné vyhlásenie    
Vzorové tlačivo pre čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov, o príjmoch pre účely sociálneho štipendia, o výške výživného, o spoločnej domácnosti s rodičom (rôzne varianty)
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení VP, TP, OE a tabuľky EČ vozidla  
Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení poškodení vodičského preukazu, technického preukazu, osvedčenia o evidencii alebo tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Tlačivo pre vyplnenie online. Vyplňte údaje a stiahnite, alebo odošlite na email.
Rezervácia ubytovania  
Rezervácia ubytovania pre hotel alebo penzión. Umiestnite tento formulár na webovú stránku Vášho hotela a získavajte objednávky priamo od zákazníkov. Formulár môže byť ľubovoľne upravený podľa Vašej predstavy.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb   Top - populárne tlačivo
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)