•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Dohoda o používaní elektronických služieb  
Sociálna poisťovňa - tlačivo Dohoda o používaní elektronických služieb.
Registračný list fyzickej osoby  
Vzorové tlačivo na vyplnenie pre Sociálnu poisťovňu - Registračný list fyzickej osoby. Používa sa pre prihlásenie, odhlásenie poistenca (zamestnanec, SZČO, osoba, ze ktorú platí štát) povinné zo zákona, pre poistenie dobroveľne poistenej osoby a výpočet nárokov na dávky z titulu materskej, rodičovskej dovolenky a starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu.
Čestné vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby  
Vzorové tlačivo pre Sociálnu poisťovňu - Čestné vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Týmto vyhlásením poistenec prehlasuje, že si súčasne neuplatňuje žiadne sociálne dávky v inom štáte Európskej únie.
Registračný list zamestnávateľa  
Tlačivo na vyplnenie online pre Sociálnu poisťovňu - Registračný list zamestnávateľa. Vyplňte online a stiahnite do počítača, alebo odošlite na email.
Mesačný výkaz poistného a príspevkov  
Mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Automatický výpočet odvodov sociálneho poistenia za zamestnancov z vymeriavacieho základu - nemocenské, starobné, invalidné, úrazové apod. Vyplňte online a odošlite na email, stiahnite vyplnený formulár alebo vygenerujte exportnú XML dávku pre nahratie cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb