•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Rozpočtová kalkulácia  
Rozpočtová kalkulácia pre vytvorenie jednoduchého rozpočtu alebo cenovej ponuky v akejkoľvek oblasti - v stavebníctve, odbornej profesii alebo manažmente. Vyplňte online a stiahnite do počítača, alebo odošlite na email.
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti    
Spoločenská zmluva pre založenie obchodnej spoločnosti - vzor pre vyplnenie online. Vyplňte zákonné náležitosti - názov a sídlo, údaje spoločníkov, orgány spoločnosti, imanie a výšku vkladov, rezervný fond a stiahnite, vytlačte alebo odošlite na email.
Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti    
Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti - vzor pre s.r.o. Vyplňte zákonné náležitosti - názov a sídlo, údaje zakladateľa, orgány spoločnosti, imanie, vklad a rezervný fond a stiahnite, vytlačte, alebo odošlite na email.

- spoplatnené tlačivo, vyžaduje aktiváciu balíka služieb
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)