•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Návrh na zákaz zasahovania do pokojného stavu  
Návrh na zakázanie zasahovania do pokojného stavu - vzor.
Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony  
Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony  
Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony  
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony - vzor.
Návrh na uzavretie zmluvy (oferta)  
Návrh na uzavretie zmluvy - vzor.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia)  
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy - vzor.
Odstúpenie od zmluvy  
Odstúpenie od zmluvy - vzor.
Zmluva v prospech tretej osoby  
Zmluva v prospech tretej osoby - vzor.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy    
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - vzor pre vyplnenie online. Upravte obsah Zmluvy, zúčastnené strany a vytvorte jedným kliknutím ako PDF alebo MS Word. Stiahnite do počítača a vytlačte, alebo odošlite na email.
Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy  
Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy - vzor tlačiva na vyplnenie online.
Uznanie práva dlžníkom    
Uznanie práva dlžníkom - vzor tlačiva na vyplnenie online.
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu  
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu - vzor.
Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu  
Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu - vzor.
Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu  
Žaloba na uplatnenie náhrady škody pre neplatnosť právneho úkonu - vzor.
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť    
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
Kúpna zmluva na auto   Top    
Kúpna zmluva na automobil - vzor tlačiva pre vyplnenie online.
Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec    
Kúpno predajná zmluva na hnuteľnú vec - vhodná pri predaji drobného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Vyplňte a stiahnite si tlačivo online alebo na email.
Darovacia (dedičská) zmluva na nehnuteľnosť    
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť s právom doživotného užívania (dedičská zmluva) sa často využíva pri prevode majetku medzi najbližšími príbuznými - napr. pri prevode majetku medzi manželmi alebo na deti. Vyplňte údaje darcov a obdarovaných, zoznam darovaných nehnuteľností a splnomocnenie pre notára alebo advokáta. Odošlite na email, alebo stiahnite pre vytlačenie. Pre úpravu vlastného textu zvoľte výstup do formátu MS Word.
Darovacia zmluva na byt    
Darovacia zmluva na byt alebo dom medzi dvoma osobami podľa Občianskeho zákonníka - vzor tlačiva pre vyplnenie online. Vyplňte údaje darcu a obdarovaného, stiahnute do počítača, alebo odošlite na email.
Sprostredkovateľská zmluva na nehnuteľnosť    
Sprostredkovateľská zmluva pri kúpe nehnuteľnosti
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností    
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Ponuka na využitie predkupného práva   Top    
Ponuka pre spoluvlastníkov na využitie predkupného práva pri predaji nehnuteľnosti, resp. pozemku. Vyplňte zoznam nehnuteľností a ponúkanú predajnú cenu s priloženými vzormi odpovede pre vyjadrenie záujmu alebo nezáujmu. Vytlačte, stiahnite do počítača alebo odošlite na email.
Zmluva o prenájme bytu    
Zmluva o prenájme bytu
Dohoda o ukončení nájmu bytu    
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na byt - vzor pre vyplnenie online. Súčasťou je aj Protokol o odovzdaní bytu s uvedením stavu meračov energií a vrátenej kaucie. Vyplňte online a vytlačte, alebo odošlite na email.
Zmluva o nájme auta  
Zmluva o nájme automobilu od autopožičovne alebo fyzickej osoby. Zjednodušený vzor zmluvy s odovzdávacím protokolom a všeobecnými podmienkami pre rýchle vyplnenie online.
Zmluva o nájme dopravného prostriedku  
Zmluva o nájme dopravného prostriedku - vzorové tlačivo s preberacím protokolom pre vyplnenie online. Vhodné pre autopožičovňu ako aj nepodnikateľské subjekty.
Zmluva o pôžičke    
Zmluva o pôžičke uzatvorená medzi veriteľom a dlžníkom podľa Obchodného zákonníka pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Sponzorská zmluva na účelové podujatie    
Sponzorská zmluva na účelové podujatie so všetkými zákonnými náležitosťami - výškou darovanej sumy, miesta a času podujatia a propagačných podmienok. Odošlite na email, stiahnite do počítača alebo vytlačte. Pre úpravu vlastného textu zvoľte výstup do formátu MS Word.
Zmluva o sponzorstve v športe   Top    
Sponzorská zmluva pre športovcov so všetkými zákonnými náležitosťami - výškou darovanej sumy, účel použitia a propagačných podmienok. Odošlite na email, stiahnite do počítača alebo vytlačte. Pre úpravu vlastného textu zvoľte výstup do formátu MS Word.

  Top - populárne tlačivo
  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)