• Prihlásiť / Vytvoriť účet
Dohoda o pracovnej činnosti (Pracovná zmluva)
Pracovná zmluva, resp. Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa §228a zákona 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) medzi zamestnancom a zamestnávateľom - vzorový text, ktorý si môžete upraviť podľa svojej potreby.
Dohoda o vykonaní práce
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom sa započítavajú všetky dohody v danom roku medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca - vzor pre vyplnenie online. Vyplňte online a stiahnite si tlačivo do počítača alebo vytlačte.
Výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnanca
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca.
Ukončenie pracovného pomeru dohodou
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie na jeho používanie.
Zmluva o dielo
Všeobecná Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva medzi mandantom a mandatárom, ktorou sa mandatár zaväzuje na účet mandanta zaobstarať určitú záležitosť. Vzor pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho.
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku
Oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku za zdravotné poistenie.