•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Dohoda o pracovnej činnosti (Pracovná zmluva)    
Pracovná zmluva, resp. Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa §228a zákona 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) medzi zamestnancom a zamestnávateľom - vzorový text, ktorý si môžete upraviť podľa svojej potreby.
Dohoda o vykonaní práce    
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom sa započítavajú všetky dohody v danom roku medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca    
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca - vzor pre vyplnenie online. Vyplňte online a stiahnite si tlačivo do počítača alebo vytlačte.
Výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnanca  
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca.
Ukončenie pracovného pomeru dohodou    
Vzor tlačiva pre ukončenie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list  
Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
Zmluva o spolupráci    
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi dvoma subjektami za konkrétnym cieľom. Vyplňte údaje online, vytlačte alebo odošlite na email.
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci    
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - vzor pre vyplnenie online. Upravte text, vytvorte tlačivo jedným kliknutím a odošlite na email, alebo stiahnite do počítača.
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku    
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie na jeho používanie.
Zmluva o dielo    
Všeobecná Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho. Vyplňte a stiahnite do počítača, vytlačte alebo odošlite na email.
Mandátna zmluva    
Mandátna zmluva medzi mandantom a mandatárom, ktorou sa mandatár zaväzuje na účet mandanta zaobstarať určitú záležitosť. Vzor pre vyplnenie online - rýchlo a jednoducho.
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku  
Oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku za zdravotné poistenie.

  - výstup do Microsoft Word   - výstup do PDF (dostupné vždy, aj keď nie je uvedený žiadny formát)