•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.

Pracovno právny vzťah riešia tiež Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Zmluva o spolupráci, Mandátna zmluva alebo Autorská zmluva.
Pri Zmluve o dielo sa často využíva Preberací, resp. odovzdávací protokol..
Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie nasledovného diela:

    (ďalej len "dielo").
  2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto Zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.
Systémové správy